JÄRJESTÖJEN KEVÄTSIIVOUS

Ote Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n julkaisemasta “Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010” -raportista (2010). Alkuperäisteos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi lisenssillä.
 
Suomalainen yhteiskunta ei tule toimeen ilman järjestöjä. Järjestöjen toimintatavat ja ihmisten halut kuitenkin etääntyvät toisistaan kaiken aikaa. Järjestöjen kevätsiivous -kampanjassa suomalaiset kansalais- ja etujärjestöt haastavat toisensa uudistumaan julkisesti. Haasteen vastaanottaminen edellyttää omien työtapojen kriittistä ja rehellistä arviointia.
 
Haastekampanjan tavoitteena on vanhentuneista käytännöistä poisoppiminen, jäsen- ja ihmislähtöisyyden lisääminen sekä demokratian vahvistaminen järjestöjen sisällä. Järjestöt kannustavat toisiaan kehittämään kevyitä ja avoimia toimintatapoja järjestöjen johtamiseen ja päätöksentekoon.
 
Järjestöt ovat olemassa jäseniään varten. Ihmisten halu responsiivisempaan osallistumiseen pakottaa myös suomalaiset järjestöt uudistamaan toimintaansa nopeasti. Yhä useampi meistä haluaa uudistaa ja muokata niitä yhteisöjä, joissa toimimme. Siellä, missä toiminnan rakenteet ovat liian hierarkkisia ja arvopohjat tarpeettoman jähmeitä, ei järjestötoiminta enää vastaa ihmisten tarpeita. Velvollisuus ja perinteet eivät enää riitä toimintatapojen perusteeksi. Suomalaisten kansalaisjärjestöjen arvostus ja vahva asema eivät säily, jos ne eivät kykene ylläpitämään yhteyttä jäseniinsä ja ihmisiin.
 
Ajatus Suomesta ilman järjestöjään ei houkuttele. Yhdistystoiminnan alusta lähtien järjestöt ovat paikanneet niitä hyvinvoinnin aukkoja, joihin julkinen sektori ei ole ulottunut. Työnjako, jossa järjestökenttä kantaa osansa syrjäytyneiden ja heikossa asemassa olevien tukemisesta, kuuluu suomalaisen yhteiskunnan kirjoittamattomiin sääntöihin. Ihmisten arjen ja kasvamisen tukeminen on hidasta. Pätkittäiseen tukeen verrattuna järjestöjen olemassaolo takaa yhteiskunnan jatkuvuutta. Yhä useamman järjestön jäsenpohjan kaventuminen ja ikääntyminen ei ole merkittävä ainoastaan näille organisaatioille, vaan riski koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta.
 
Tällä hetkellä perinteinen järjestötoiminta ei ole tunnettu luovuudestaan tai ennakkoluulottomuudestaan. Järjestöjen kevätsiivous -kampanja kannustaa järjestöjä kehittämään itsestään helposti lähestyttävämpiä ja ottamaan oppia toisiltaan. Haasteiden antaminen ja vastaanottaminen vahvistaa järjestötoimijoiden omaa merkityksellisyyden kokemusta. Avoimemmissa toimintatavoissa on kyse myös järjestöjen kyvystä kuunnella jäseniään ja vastata heidän tarpeisiinsa.