JÄRKIPALAA-TUTKIMUS- JA PILOTTIHANKKEET

Järkipalaa-tutkimus- ja pilottihankkeet hyödyttivät koko elintarvike- ja ravitsemusalaa ja loivat pohjaa vientikelpoisten konseptien rakentamiseen. Pilottihankkeet toteutettiin vuosina 2006–2008. Ensimmäisiä tuloksia saatiin syksyllä 2007, ja hankkeitten kaikki tulokset valmistuivat joulukuussa 2008.

 

Tutkimus- ja pilottihankkeiden tulokset julkistettiin Järkipalaa koulupäivään -tilaisuudessa 2.12.2008. 

Lue Järkipalaa-hankkeen tiedote: Aikuiset vaikuttavat nuorten terveyteen enemmän kuin itse uskovat »
Lue yhteenveto 2.12. julkaistuista tuloksista (PDF) »
Lue Kansanterveyslaitoksen tiedote: Aikuiset rakentavat nuorten ruokaympäristön – järkevät valinnat tehtävä helpoksi  »
Lue Sydänliiton tiedote: Tositarinoita lasten ja nuorten elämästä »

2.12.2008 julkaistut raportit:

Taustatietoa Järkipalaa-hankkeesta

Järkipalaa-tutkimus

Yläkoululaiset tutkimuskohteena  

Yläkouluikäisten tutkimusta ja interventiota teki Kansanterveyslaitos yhteistyökumppaneineen. Työ alkoi keväällä 2007 yläkoululaisten ravitsemusta ja hyvinvointia selvittävällä tutkimuksella, joka käsitteli ruokatottumuksia, terveyskäyttäytymistä ja suun terveyttä. Työ jatkui terveellistä ruokavaliota edistävällä kokeiluohjelmalla vuosina 2007–2008.
Hanke toteutettiin kolmessa kaupungissa ja yhteensä 12 koulussa. Mukana hankkeen intervention toteutuksessa olivat myös Leipätiedotus ry, Suomen Sydänliitto ry ja Oulun yliopiston hammaslääketieteen laitos. Tutkimuksen johtajana toimi tutkimusprofessori Pirjo Pietinen Kansanterveyslaitokselta.
Hankkeen tulokset julkistettiin 2.12.2008.

6-8 vuotiaat tutkimuksen kohteena

Kuopion yliopistossa toteutetaan 6–8-vuotiaiden lasten ravitsemus- ja liikuntahanke, jolla on useita rahoittajia. Tavoitteena on löytää keinoja alaluokkalaisten ravitsemuksen parantamiseen ja liikunnan lisäämiseen. Vaikuttamiskanavana on koko perhe. Tutkimuksen johtajana toimii professori Timo Lakka Kuopion yliopistosta. Lähtötasotutkimuksen tulokset julkistettiin 2.12.2008. Työ jatkuu vuonna 2009.

Järkipalaa-kehitys  

Järkipalaa-hankkeen kehitystyötä ja pilotointia tehtiin viidessä yrityksessä. Uusia hankkeessa luotujen suuntaviivojen mukaisia terveellisiä tuotteita kehittivät Valio Oy, Raisio Oyj, HK Ruokatalo Oy, Vaasan & Vaasan Oy ja Sodexo Oy. Kehityshankkeista vastasi Sitran projektipäällikkö Markku Mikola yhdessä yritysten edustajien kanssa. Tulokset julkistettiin 2.12.2008.

Välipala-automaattikehityshanke toteutettiin kahdessa koulussa  ja tuloksia saatiin syksyllä 2007. Lue välipala-automaattikokeilun loppuraportti (PDF) ja uutinen aiheesta.

Järkipalaa-viestintä

Lasten ja nuorten terveyttä edistäviä elämäntapoja ja aikuisten vastuuta tuotiin hankkeessa esiin monin keinoin. Järkipalaa-väestöviestintää hoitaa Suomen Sydänliitto ry, joka tekee monipuolista työtä terveitten elämäntapojen puolesta. Järkipalaa-viestintähankkeessa pyrittiin löytämään malli, jolla vanhemmat entistä helpommin saavat käytännön tietoa ja taitoa, jolla voivat parantaa perheen ravitsemusta ja välipaloja.  

Hankkeessa hyödynnettiin ja yhdistettiin eri tahoilla olevaa ravitsemustietoa. Tavoitteena oli löytää myös entistä tehokkaampia tapoja saada nuoret tuntemaan terveellisen ravitsemuksen omakseen. Tämän tavoitteen edistämiseen saatiin lisätietoa mm. interventiossa luoduista malleista. Väestöviestinnän mallia testattiin ensin yhteistyössä muutaman järjestön ja yrityksen kanssa. Malli laajennetaan kaikkien halukkaiden toimijoiden käyttöön vuoden 2008 jälkeen.
 
Sydänliitto ja Terveyttä kasviksilla -hanke toteutti tutkimuksen, joka selvitti miten lapsille ja nuorille tulisi viestiä. Lisätietoa tuloksista www.jarkipalaa.fi

Sydänliitto jatkaa Järkipalaa-viestintää vuonna 2009. Väestöviestinnän vastuuhenkilönä Sydänliitossa toimivat viestintäpäällikkö Eeva-Riitta Piispanen ja tiedottaja Pia Latvala.

Yhteistyökumppanit Järkipalaa-tutkimus- ja pilottihankkeessa