JÄTEHUOLTO- JA KIERRÄTYSALAAN LIITTYVÄ TEKNIIKAN JA OSAAMISEN KARTOITUS YRITYSVERKOSTOJEN KEHITTÄMISEKSI KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

Jätehuolto- ja kierrätysalaan liittyvän tekniikan ja osaamisen kartoituksella selvitettiin alan suomalaista ja kansainvälistymiskykyistä osaamista ja tarjontaa. Hankkeessa muodostettiin näkemys alan kansallisista kärkiosaamisista, selvitettiin mielenkiintoisimpien vientimarkkinoiden mahdollisuuksia sekä tehtiin konkreettisia ehdotuksia vientimarkkinoille pyrkivistä yritysverkostoista.

Lisäksi selvitettiin miten Ruotsi, Tanska, Saksan liittotasavalta ja Kanada tukevat omien yritystensä, erityisesti pk- ja ympäristöyritystensä kansainvälistymistä ja markkinaläsnäoloa erilaisin keinoin ja työkaluin.

Lataa selvitys (pdf) »
Lataa liite Viennin edistämisen instrumentteja koskevat selvitykset (pdf) »