JOUKKOISTAVA TUTKIVAN JOURNALISMIN SIVUSTO/VERKKOLEHTI

Ideana on perustaa verkkolehti ja journalismiportaali, missä ihmiset voisivat ehdottaa juttuaiheita ja näkökulmia toimittajille, jakaa tietojaan työn alla olevista aiheista ja antaa rahoitusta suuritöisille juttuprojekteille, jotka muuten jäisivät toteuttamatta.  Sivulla kerättäisiin rahaa juttujen kustannuksiin mikrorahoituksella. Verkkolehdessä julkaistaisiin sekä näitä rahoituksen saaneita juttuja että muita juttuja, jotka kaikki voisi lukea maksua vastaan. Aiheiden painopiste olisi tutkivassa journalismissa ja yhteiskunnallisissa aiheissa, joilla on vaikutusta ihmisten arkeen joko paikallisesti tai valtakunnallisesti.  Sivusto olisi laajasti vapaiden toimittajien ja valokuvaajien käytössä, mutta julkaistavat jutut ja rahoitusta etsivät aiheet valikoitaisiin merkittävyyden perusteella.

Paula Sallinen