JULKINEN HENKILÖ / PUBLIC PERSONA

Julkinen henkilö on kollektiivisesti kehitettävä ideaalikansalainen jonka henkilöllisyys on avoimesti kenen tahansa muokattavissa ja käytettävissä. Se on radikaalin demokratian kokeilu, joka tehdään henkilöllisyyden, julkisuuden ja ihanteiden alueella.
 
Julkisen henkilön yhteisen olemuksen kehittämiseen sovelletaan verkkopohjaista alustaa joka mahdollistaa osallistumisen kaikille kiinnostuneille. Hänen ominaisuutensa rakennetaan vastaamaan jaettuja ihanteita, joita henkilöön ja erityisesti julkisesti toimivaan henkilöön kohdistetaan. Alusta mahdollistaa muun muassa ehdotukset Julkisen Henkilön määrittelystä äänestysrakenteineen, ihannetilanteiden käsikirjoittamisen ja Julkisen Henkilön ”bongaamisen”: kun ihanteet tunnistaa arkielämän käytöksestä voi kertoa Julkisen Henkilön olleen paikalla, kuvaten bongauksensa muille.
 
Tämän lisäksi alustalla voi käydä keskustelua henkilöarvoistamme Julkisen Henkilön tarjoamissa puitteissa, sekä moraalisesta että dramaattisesta näkökulmasta: mikä on oikeudenmukaista käytöstä, ja mikä taas kiinnostavaa? Kun henkilön verkkopohjainen hahmo on riittävän kehittynyt, otetaan käyttöön inkarnoituminen: Julkisen henkilön edustaminen fyysisesti. Inkarnaatio-oppaiden avulla kuka tahansa joka allekirjoittaa Julkisen Henkilön olemuksen voi esiintyä hänenä julkisuudessa, kuten lehdistössä, keskustelutilaisuuksissa tai päätöksentekorakenteissa. Samalla inkarnoija altistaa itsensä muiden arvioinnille, vieden näin Julkisen Henkilön yhteistä dialogia eteenpäin.
 
Tarkoituksemme on että Julkinen Henkilö siirtyy ennen pitkää yhteiseksi omaisuudeksi. Suhteessa Julkisen Henkilön pidempikestoiseen kasvuprosessiin ja mahdollisiin tulevaisuuden mutaatioihin, olemme ennemminkin kätilöitä, kuin perinteisiä tekijöitä.
 
Pekko Koskinen