KAAPELI – SYRJÄYTYNEESTÄ TÄYSIVALTAISEKSI KANSALAISEKSI

Kaapeli on demokratiamenetelmä, jonka avulla äänensä saavat kuuluviin ne, jotka kokevat tulleensa syrjäytetyiksi yhteiskunnasta.
 
Kaapeli on osallistava yhteisövalmennusmenetelmä, jossa käydään läpi oma elämäntarina, havainnoidaan omaa asuinaluetta ja ympäröivää todellisuutta sekä tutkitaan omaa käyttäytymistä ja valintoja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan, sen ilmiöihin ja valtarakenteisiin. Valmennuksella on aina toimintaan tähtäävä tavoite: osallistujat löytävät omat voimavaransa ja paikkansa yhteiskunnassa ja alkavat toteuttaa omaehtoista toimintaa, joka voi olla yhtälailla opiskelua, vapaaehtoistoimintaa kuin vaikuttamistakin.
 
Helsingin Diakonissalaitos on kehittänyt useita osallistavan kansalaistoiminnan sovelluksia, joissa käytetään yhteisövalmennusmenetelmää. Menetelmä on käytössä henkilöstökoulutuksessa, asiakasvalmennuksessa sekä aluekehittämisen ja kehitysyhteistyön konteksteissa. Helsingin Diakonissalaitos antaa yhteisövalmennusta myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle. Lisäksi se on luonut Helsingin Diakoniaopistoon yhteisö- ja kansalaistoiminnan opintokokonaisuuden, jotta yhteisöllinen ajattelutapa juurrutettaisiin myös toisen asteen ammatilliseen sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.
 
Kristiina Korhonen