KAAVOITTAJILLE ENERGIATAITOJA – URBAN PLANNERS WITH RENEWABLE ENERGY SKILLS

AJANKOHTAISTA

uutiset

Energia innoitti yhdyskuntasuunnittelijoita

Poiminnat

Energiapainia Tampereella 14.2. ja Oulussa 21.2.

Koulutushankkeessa kehitettiin toimintamalleja ja yhteisiä eurooppalaisia käytäntöjä yhdyskuntasuunnittelijoiden energiaosaamisen vahvistamiseksi.

Yhdyskuntasuunnittelijoiden kouluttaminen energia-asioihin aloitettiin syyskuussa 2010 EU:n tukemana Intelligent Energy Europe -ohjelmaan kuuluvana UP-RES-projektina, jonka rahoittamiseen ja toimintaan Sitra osallistui. Projektin lyhenne tulee sanoista Urban Planners with Renewable Energy Skills. Koulutus alkoi pilottina Suomen lisäksi Saksassa, Englannissa, Espanjassa ja Unkarissa. Projekti kesti 2,5 vuotta, ja sen päätyttyä koulutuksen toivottiin levinneen jo useisiin muihinkin Euroopan maihin. Projektin budjetti oli noin miljoona euroa.

Projektin tavoitteena oli edistää sellaisten yhdyskuntien syntyä, joissa uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö ovat integroitu yhdyskunnnan toimintaan päästöjen minimoimiseksi. Käytännössä se tarkoittaa liikenteen, lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön tarpeen vähentämistä ja niiden tuottamista integroidusti.

UP-RES-projektin koordionaattorina toimivat Aalto-yliopiston Täydennyskoulutuskeskus DIPOLI.

Lisätietoja

Anna-Maija Ahonen, DIPOLI, puh. 050 307 4934
Arto Nuorkivi, DIPOLI, puh. 041 456 8893

JULKAISUT

julkaisut

Ilmastotavoitteita toteuttava asemakaavoitus