KAIKU – KARTTAPOHJAISEN TULEVAISUUSTYÖN TOIMINTAMALLI

Hankkeen idea tavoitteiden kautta kuvattuna:   

Laaja kehittämistavoite on jatkaa alueella pitkään tehtyä hyvää alue- ja kyläkehittämistyötä. Uusia ideoita, innovaatioita ja innostusta taloudellisesti haastavassa ajassa etsitään uuden menetelmän ja eri toimijatahot törmäyttävät työskentelyn kautta. Menetelmässä hyödynnetään olemassa olevia verkostoja (kyläneuvostot ja -yhdistykset, yrittäjäyhdistykset, 3-sektorin toimijat ja eri järjestöt), mutta vahvistetaan osallisuutta aikana, jolloin perus kunta- ja vaikuttamisrakenteet ovat vahvassa murroksessa. Työskentely lisää alueiden ja toimijoiden tasa-arvoisuutta vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä.    

Konkreettinen toimintatavoite on luoda uusi, osallistava tulevaisuustyön toimintamalli, jossa perinteinen tulevaisuusverstastyöskentely yhdistetään paikkatiedon ja havainnekarttojen hyödyntämiseen. Tulevaisuusverstaiden tavoitteena on osaltaan tukea tasa-arvoista aluekehitystä, lähidemokratiaa sekä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on pilotoida Vastuullinen kylä -toiminta, jossa palvelujen toimintavastuuta jyvitetään sopimuksellisuuden kautta kylätoimijoille itselleen.   

Välillinen vaikuttavuustavoite on vahvistaa kehittämisen ja palvelujen tuottamisen asiakas- ja asukaslähtöisyyttä. Verstaiden tehtävä ei ole ennakoida vaan tehdä tulevaisuutta. Sivusta seuraamisen sijaan osallistujat ottavat aktiivisen roolin vaikuttamalla, ideoimalla ja ottamalla vastuuta oman alueen kehittämisestä. Verstaiden tulevaisuuskuvat ja kehittämiskartat toimivat lähdeaineistona kunta- ja kehittämistoimijoille sekä rahoittajatahoille, joiden kautta tehdyille suunnitelmille varataan myös rahoituksellisia resursseja.

Matti Rahunen