KANSALAISNAVIGOINTIA METROPOLISSA

Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeessa draama rakentaa parempaa kaupunkia. Hankkeessa kehitetään toiminnallisia, draamaan ja teatteriin perustuvia osallistavia menetelmiä, joilla lisätään yhteisöllisyyttä, osallistuutta ja kaupungin elinvoimaa. Uudenmaan liiton rahoittama EAKR-hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun.

Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuuri ja luova ala. Osatoteuttajina ovat Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit ja Helsingin yliopiston kaupunkimaantiede. Hankkeessa käytetään draamamenetelmiin perustuvia työmenetelmiä, joissa esim. asukkaat ja virkamiehet kohtaavat ja jotka tuottavat kokemuksellista, emotionaalista ja yhteisöllisesti kerättyä tietoa.

Hankkeessa syntyy Kansalaisnavigointia -toimintamalli, jonka avulla kaupunkilaisten näkemykset, osaaminen ja tietotaito saadaan aiempaa monipuolisemmin kaupunkikehityksen käyttöön.

Pilvi Kallio