KANSALAISTOIMINNAN VERTAISRAHOITUS

Perustetaan suomalaisille käyttäjille suunnattu verkkopalvelu, jossa kuka tahansa yksityinen henkilö, yhteisö tai järjestö voi kerätä rahaa yleishyödylliseen, voittoa tavoittelemattomaan kansalaistoimintaan yksityishenkilöiltä. Tällä tavoin olisi mahdollista toteuttaa nopealla aikataululla määräaikaisia projekteja, mutta tarvittaessa kerätä myös jatkuvampaa rahoitusta järjestön tai yhteisön pyörittämiseen esimerkiksi käyttäjien antamin kuukausilahjoituksin.
 
Julkisen vallan kontrollin sijaan vertaisrahoituksen tilivelvollisuus perustuu avoimuuteen. Rahoituksen saaminen riippuu siitä, kuinka uskottavasti, kiinnostavasti ja avoimesti kykenee viestimään omasta toiminnastaan yksityisille rahoittajilleen ja kuinka tärkeäksi tämä toiminta koetaan. Väärinkäytösten tapauksessa rahoittajat voivat kääntää rahahanat kiinni ja väärinkäytökseen syyllistyneiltä menee maine.
 
Kaikki toiminta palvelussa tapahtuu omalla nimellä. Ainoana esteenä hankkeelle on Suomen tiukka – ja monessa mielessä vanhentunut – rahankeräyslaki, joka olisi jo aika perusteellisesti uudistaa.
 
Yhdysvaltalainen esimerkki vastaavasta toiminnasta löytyy täältä: http://fundly.com/
 
Menetelmää voidaan käyttää myös esimerkiksi keksintöjen rahoittamiseen: http://www.quirky.com/
 
Suomessa menetelmää on käytetty jo tutkimusrahoitukseen: http://www.vertaisrahasto.fi/
 
Presidentinvaaleissa menetelmä oli (toki hieman eri tavalla mutta menestyksekkäästi) käytössä Pekka Haaviston mainosrahoituksessa: http://siksipekka.fi/lahjoita
 
Erkki Perälä