KANSALLINEN TOIMINTAOHJELMA YMPÄRISTÖLIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI

Osana Ympäristöohjelmaa käynnistettiin kesäkuussa 2006 prosessi kansallisen toimintaohjelman luomiseksi. Sitra kutsui strategiaprosessiin 23 henkilön ryhmän, joka koostui alan yritysten toimitusjohtajista, päätöksentekijöistä sekä yritysten ja julkishallinnon asiantuntijoista.  

Prosessissa laadittiin toimintaohjelma Suomen ympäristötekniikan ja -osaamisen kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamiseksi. Siinä määriteltiin tavoitetila ja visio alan kasvulle ja viennin kehittymiselle. Kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi suunniteltiin strategiset toimenpiteet,  jotka vaativat yhteistä panostamista. Kansallisen toimintaohjelman toteuttamisella voidaan varmistaa alan kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamisen jatkuvuus.  

Toimintaohjelman toimeenpano jatkuu lukuisissa Ympäristöohjelman sidosryhmien kuten Elinkeinoelämän keskusliiton, Finpron, kansallisen ympäristöteknologiaklusterin, ympäristöministeriön ja ympäristöyritysten liiton käynnistämissä hankkeissa. 

Strategiaprosessin osallistujat (pdf) »
Strategiaraportti (pdf) »
Tiedote 13.2.2007: Suomesta on rakennettava ympäristöliiketoiminnan johtava maa »
Katso videointi raportin julkistamistilaisuudesta (webcasting) »