KANSALLISEN TIETOYHTEISKUNTASTRATEGIAN UUDISTAMINEN

Tavoitteet

Uusi kansallinen tietoyhteiskuntastrategia – Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky – syntyi Sitran hankkeena vahvistamaan Suomen asemaa yhtenä tietoyhteiskuntakehityksen kärkimaista.  

Tulokset

Strategian mukaan tietoyhteiskunnan avaamat mahdollisuudet on saatettava kaikkien ihmisten ulottuville riippumatta asuinpaikasta, iästä, sukupuolesta tai varallisuudesta. Monien tietoyhteiskuntahankkeiden välille tulee rakentaa kehittämisverkostoja lisäämään osaamisen ja tiedon siirtoa sekä uusien palvelujen yhteensopivuutta.

Tulosten varmistamiseksi on käynnistetty kymmenen kärkiohjelmaa:

  1. Sähköinen asiointi
  2. Etätyö
  3. Hoitoketju
  4. Kestävä kehitys
  5. Henkilökohtainen navigointi
  6. Oppiminen
  7. Paikallinen tietoyhteiskunta
  8. Sisältötuotanto
  9. Tietotyö
  10. Yritysverkostot  

Sitra on rakentanut kärkiohjelma-alueiden ja kaikkien suomalaisesta tietoyhteiskuntakehityksestä kiinnostuneiden käyttöön Kärkiverkosto-tietopalvelun.   

Julkaisut  

Hankkeen tuloksena syntyi kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky. Tietoyhteiskunnan strategisen kehittämisen lähtökohdat ja päämäärät.
Lataa julkaisu (PDF) »
Lataa julkaisun liiteosa (PDF) »

Lisäksi hankkeesta julkaistiin 20 osaraporttia, joita voit etsiä Sitran julkaisuhaulla »

JULKAISUT

julkaisut

Elämänlaatu, osaaminen ja kilpailukyky