KANSAN TIETOHALLINTO

Kaikkia Suomen kansalaisia, asukkaita ja yrityksiä koskevat massiiviset tiedonhallintaan, -digitalisointiin, -suojaan ja -varastoimiseen liittyvät, rakenteellisesti haasteelliset kompleksiset tietojärjestelmä- ja tiedonprosessiontihankkeet olisi demokraattisesti toivottavaa toteuttaa tavalla, joka mahdollistaisi parhaimmalla mahdollisella tavalla ketterän aikataulun, läpinäkyvyyden, laadun, osallistaisi laajasti harraste- ja ammattiosaamista, minimioisi suorat valtion kassasta maksetut kustannukset ja ylimääräisen byrokratian. Voidaanko tällainen ihanne saavuttaa?
 
Suomalaiset oppilaitokset ja yritykset ovat kouluttaneet Suomeen kokonaisen sukupolven verran maailman parhaita ohjelmistoarkkitehtejä, ohjelmoijia, tietoturva-ammattilaisia, sekä prosessi- ja menetelmäosaajia. Suurin osa heistä ovat korkeassa asemassa yksityisissä yrityksissä, yrittäjinä, konsultteina, sijoittajina ja julkisen hallinnon palveluksessa. Heidän osaamisella tuotetaan tietoturvaa, tietoliikennettä, mobiiliratkaisuja, pelejä, käyttöjärjestelmiä kuluttajille ja yrityksille, sekä hallinnoidaan vaativia tuotekehitysmenetelmien muutos- ja kehitysprojekteja. Suomesta löytyy maailman parasta osaamista, jota globaalit yritykset ovat osanneet jo pitkään hyödyntää.
 
Kansan tietohallinto toisi yhteen eri tietoalojen parhaat osaajat toteuttamaan kansallisen mittakaavan tietojärjestelmähankkeen, jonka tuloksena synnytettäisiin ketterällä aikataululla maailman paras – kansalaislähtöinen alusta (Platform as a service) ja kehitysmenetelmä (Methods for Lean Government), jotka julkaistaisiin Open Source, Creative Commons lisenssillä maailman kaikkien valtioiden, julkisten ja yksityisten toimijoiden hyödynnettäväksi. Työnantajien motivaatio antaa työhön lupa olisi hankkia yhteiskunnallista mainetta ja hyödyntää hankkeen tuloksia myöhemmin omassa liiketoiminnassaan. Ammattilaisten motivaationa olisi konkreettinen vaikuttaminen yhteiskuntaan ja tilaisuus antaa takaisin monta kertaa tuloveroja arvokkaampaa osaamista.
 
Samuli Ruuskanen