KANSANMUISTI.FI

Kansan muisti ry:n tavoitteena on uutta teknologiaa hyödyntäen tarjota kansalaisille mahdollisuus seurata kansanedustajien toimintaa helposti, ymmärrettävästi ja tasa-arvoisesti. Keräämme Kansanmuisti.fi -palveluun tietoa mm. edustajien äänestyskäyttäytymisestä, puheenvuoroista, vaalirahoituksesta ja aloitteista. Sivuilla voi vertailla vaalikonevastausten ja kansanedustajien toteutuneen äänestyskäyttäytymisen välistä yhteyttä. Palvelu mahdollistaa tulevaisuudessa myös kansalaisjärjestöjen ja muiden vaikuttajien näkemysten vertailun kansanedustajien ja käyttäjien omien mielipiteiden välillä.