KÄRKIVERKOSTO – TIETOYHTEISKUNNAN TIETOPALVELU

Tavoitteet  

Hankkeen tavoitteena oli luoda ja vahvistaa tietoyhteiskunnan kehittäjien ja kehittämisprojektien välistä yhteistyötä.  

Tulokset  

Hanke toteutettiin perustamalla web-uutispalvelu Kärkiverkosto, jonka tehtävänä oli välittää tietoa tietoyhteiskunnan kehittämishankkeista.

Kärkiverkosto toimi kaikkien tietoyhteiskunnan kehittäjien ja tietoyhteiskunnasta kiinnostuneiden henkilöiden avoimena verkostona, jonka tavoitteena oli poistaa päällekkäisyyksiä ja lisää yhteistyötä suomalaisten tietoyhteiskuntatoimijoiden välillä.

Sitran vuodesta 1999 saakka hallinnoiman Kärkiverkoston kotipesä vaihtui kesällä 2003. Verkkopalvelun toiminta jatkui Tampereen yliopiston yhteydessä toimivan Tietoyhteiskuntainstituutin yhteydessä. Keväällä 2004 palvelu uudistui, ja se jatkoi toimintaansa tietoyhteiskunta.fi -nimisenä osoitteessa www.tietoyhteiskunta.fi.

Verkkopalvelun teema-alueet mukailevat tietoyhteiskuntaohjelman painopistealueita:

Tekijät  

Kärkiverkoston toiminnassa ovat olleet mukana Tietoyhteiskuntainstituutti, Sitra, Juhta, FiCom ja eTampere-ohjelma