KÄSITYÖYRITTÄJYYDEN MAHDOLLISUUDET

Tavoitteet  

Suomessa on poikkeuksellisen vahvaa käsityön osaamista, ja käsityöyritysten työllistävän vaikutuksen on arvioitu olevan jopa 30 000 ihmistä. Yritykset ovat tyypillisesti pieniä 1–2 henkilön pienyrityksiä, mutta kokonaisuutena niiden vaikutus on merkittävä. Sitran hankkeen tavoitteena oli käsityöyrittäjyyden erityispiirteiden kiteyttäminen, kysyntäpuolen kartoitus ja kokoavan kehitysnäkemyksen esiin nostaminen.  

Tulokset  

Hankkeessa onnistuttiin perustiedon kartoittamisessa ja uuden tiedon tuottamisessa.

Liiketoimintaosaaminen korostuu nykyaikaisessa yritystoiminnassa. Käsityöyrittäjä tarvitsee monia osaamisen alueita. Olennaista ovat sekä kyky jalostaa oma luova panos kaupalliseksi, innovatiiviseksi käsityötuotteeksi tai -palveluksi että kyky markkinoida sitä.

Liiketoimintaosaamisen vahvistamisen rinnalla tulee tukea lisäksi käsityöyritysten verkostoitumista paikallisesti ja alueellisesti, mutta myös yli toimialojen. Yhteisprojektit esimerkiksi korkean teknologian yritysten kanssa tarjoavat uusia mahdollisuuksia.

Alan kehittämiseen on panostettu mm. kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittaman ja Käsi- ja taideteollisuusliiton toteuttaman käsityöelinkeinon kehittämisohjelman kautta sekä Sitran taitoteknologiaohjelmalla. Näiden ohjelmien kokemukset ja opit antavat hyvän pohjan alan laajalle kehittämistyölle. Tavoitteena on nivoa monet erilliset toimenpiteet yhteen mielekkääksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Lisäksi tavoitteena on, että valtionhallinnon toimesta aloitetaan käsityöyrittäjyyden kehittämisohjelman valmistelu.

Julkaisu  

Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. A. Äyväri, M. Luutonen, Helsinki, Sitra, 2002
Lataa PDF »

Ota yhteyttä

ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia