KAUPUNGINOSAVALTUUSTO

Kuntauudistuksen myötä MetropoliAreena järjestää kahdessa kunnassa ensi syksynä lähidemokratiakokeilun, joka kestää kunnallisvaalikauden. Helsingin, Espoon ja Vantaan alueelta valitaan yksi kaupunginosa, joka ikä- ja sukupuolirakenteeltaan kuvaa parhaiten keskiverto kaupunginosaa näissä kaupungeissa. Vastaavasti Uudenmaan läänin maaseutukuntien alueelta valitaan yhdestä kunnasta yksi kunnanosa, johon sovelletaan vastaavanlaisia kriteereitä kuin yllämainittujen kaupunkien osalta. Kokeilualueiden valinnassa tullaan tarkastelemaan myös sitä minkälaisia asuinympäristöön vaikuttavia rakennus- tai muita hankkeita kaupunginosaan on suunnitteilla. Lisäksi alueen valintaan vaikuttaa myös emokunnan halukkuus osallistua ja sitoutua hankkeen toteutukseen. 

Näissä kahdessa kaupungin/kunnanosassa järjestetään vaalit kuukausi varsinaisten kunnallisvaalien jälkeen. Näin siksi, etteivät vaalit ja ehdokkaat sekoitu keskenään. Osa ehdokkaista voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa. MetropoliAreena pyytää eduskunnassa edustettuina olevia puolueita sekä puoluerekisterissä olevia puolueita asettamaan ehdokkaita ko. alueelle. Vastaavasti suunnitellaan järkevä tapa, jolla myös muut aluuellisest yhdistykset ja tukiryhmät voivat asettaa ehdokkaansa. Osavaltuuston koko voisi olla 20 valtuutettua, maaseudulla jopa pienempi. Ehdokkaita asetettaisiin ’valtuuston koon’ verran. Sen jälkeen MetropoliAreena anoo yhdessä valittujen kuntien kanssa ko.-alueen osoitetiedot Väestörekisterikeskuksesta ja postitamme heille äänestyslipun, puolueiden ehdokkaista koostamamme ehdokaslistan ja palautuskuoren. Äänestysaikaa on viikko. Äänestyksen voi halutessaan tehdä myös sähköisesti matkapuhelimella tai internetissä. Ennen äänestyksiä järjestämme kummassakin paikassa yhden vaalipaneelin yhdessä puolueiden/ kaupunginosa – ja/tai kyläyhdistyksen kanssa.  

Osavaltuustojen toimenkuvan sovimme yhdessä emokunnan kanssa. Osavaltuusto toimii vaalikauden ajan kuten varsinainen kaupungin/kunnanvaltuustokin. Kaupungin osan ihmisten ja osavaltuuston välille kehitetään sopivat yhteydenpitovälineet. Sellaisena voi toimia interaktiivinen (moderoitu) viestiseinä, joka on jatkuvasti nähtävillä internetissä, paikallisessa ostoskeskuksessa ja kirjastossa. Viestiseinälle ihmiset voivat lähettää ehdotuksia ja palautetta. Lisäksi viestiseinällä on nähtävissä kaupunginosa tapahtumia ja osavaltuuston kokousten ajankohdat ja esityslistat.  MTV3:n ajankohtaisohjelma Sunnuntairaportti toteutti mökkivaalikokeilun Hirvensalmella vuonna 2000. Tuolloin ohjelma lähetti Hirvensalmella oleville äänestysikäisille mökkiläisille äänestysliput postitse, jossa ehdokaslista oli sama kuin varsinaisissakin vaaleissa. Mökkiläisiä löytyi 4023. Tuon kirjeen kautta äänesti 52% mökkiläisistä, kun Hirvensalmen kunnallisvaalien äänestysprosentti oli 68%. Vaaleilla valitusta valtuustosta olisi jäänyt valitsematta viisi valtuutettua, ja puolueista keskusta olisi menettänyt kaksi paikkaa ( 10 -8) ja kokoomus voittanut kaksi ( 5-7). SDP:n (5) ja kristillisten (1) paikkamäärä olisi säilynyt ennallaan.

Ville Hulkkonen