KAUPUNKISUUNNITTELUKOULU KOLMIOMALLILLA

Kaupunkisuunnittelukoulu tai kaavakoulu olisi 1. kansalaisten, 2. luottamushenkilöiden ja 3. suunnittelusta vastaavien virkamiesten kohtaamisen ja keskustelun foorumi – tästä nimi kolmiomalli.
 
Kaavakoulussa kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneet toimijat käsitteisivät säännöllisesti aina kulloinkin ajankohtaisia suunnitteluhankkeita. Formaalin kuulemisen sijasta kyseessä olisi kuitenkin oppimisprosessi, jonka vaikutukset levieävät käsiteltäviä asioita laajemmalle. Kaupunkisuunnittelukouluun osallistuneet henkilöt voisivat levittää oppejaan omissa taustaryhmissään eteenpäin ja etenkin kansalaisten ja järjestöjen piirissä syntyisi pitkäkestoista tietoa siitä, miten kaupunki ja päätöksentoko toimii ja millainen vaikuttaminen on hyödyllistä ja tehokasta. Kaupunkisuunnittelukoulun kautta olisi mahdollista lisätä positiivista osallistumista, kun nykyisin kuulemisissa painottuu valitettavan usein vain vastustaminen ja negatiivisen kautta vaikuttamisen.
 
Antti Poikola