KÄYTTÄJÄLÄHTÖISET LÄHIENERGIAPALVELUT UUDISRAKENTAMISESSA

AJANKOHTAISTA

Poiminnat

Aluelämpö-lähienergiaratkaisun kokeilukortti

Pyöräilijöitä Helsingissä
archived

Energiankorjuuaika

uutiset

Pientalojen lämmitystapa vaikuttaa eniten energiatehokkuuteen

Poiminnat

Lantti-talon videoesittely

Poiminnat

Video: Jukka Noposen puheenvuoro puurakentamisesta

Lantti-talon sisustus hyödyntää luonnonvaloa.
uutiset

Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo valmistui Tampereelle

Uusissa aluerakentamishankkeissa tarve vastata alueen tulevien asukkaiden tarpeisiin kestävillä ja ekologisilla ratkaisuilla on tullut korostetusti esille. Alueellisella tasolla ilmasto- ja energiastrategian mukaiset tiukentuvat rakentamismääräykset ovat luomassa tarvetta hajautetulle paikalliselle energiantuotannolle ja lähienergiaratkaisuille, jotka sijoittuvat yksittäisten talo- tai taloryhmäkohtaisten erillisratkaisujen ja perinteisten kaukolämpöratkaisujen välimaastoon.

Hankkeessa kartoitettiin käyttäjälähtöisen lähienergian tuottamisen mahdollisuudet tällaisilla alueilla. Hankkeen tavoitteena oli kehittää liiketoimintamalli, joka soveltuu käyttäjälähtöisen lähienergian tuottamiseen. Tarkastelukohteena olivat erityisesti alueet, jotka ovat perinteisten kaukolämpöratkaisujen ja yksittäisten erillisratkaisujen välimaastossa.

Hankkeessa luotiin liiketoimintakonsepti lähienergiapalvelujen tuottamiseen ja työkalu, joka havainnollistaa ansaintalogiikkaa ja jonka avulla liiketoimintamallin kannattavuutta voidaan arvioida palveluntuottajan näkökulmasta eri kohteissa. Hanke toteutettiin osana Sitran Energiaohjelmaa.

Energiaohjelma näki hankkeeseen osallistumisen tärkeänä mahdollisuutena tutkia uusia liiketoimintamahdollisuuksia energiatehokkuuden edistämisen ja energian säästön saralla.
 
Hankkeen koordinaattorina toimi Green Net Finland. Hankepartnereita ovat Vantaan kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan Energia, Fortum, YIT Kiinteistötekniikka ja Gaia Consulting. Hankkeen rahoituksesta vastasivat hankepartnerit ja Sitra.

Lisätietoja

Greennet Finland »

Uutisia ja ajankohtaista

Uutinen 31.8.2010
Innovatiiviset ja käyttäjälähtöiset energiapalvelut avuksi ilmastonmuutoksen hillintään »

JULKAISUT

julkaisut

Lähienergia: Työpaikkoja, vientiä ja päästövähennyksiä – ihmisten omalla energialla

julkaisut

Saisiko olla lähienergiapalveluja?

julkaisut

Käyttäjälähtöiset lähienergiapalvelut aluerakentamisessa