KEMPELEEN MALLI

Kempeleen kunnassa puolestaan toteutettiin iso organisaatiouudistus vuoden 2009 alusta alkaen. Sisäiseen tilaaja-tuottajamalliin siirtymisen yhteydessä lakkautettiin lautakunnat tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta. Lautakuntien sijaan valtuutetut ovat jakautuneet neljän valiokunnan jäseniksi. ”Uudistuksella haluttiin parantaa valtuutettujen vaikuttamismahdollisuuksia ja häivyttää sektoriajattelua”, palvelujohtaja Eija Puotiniemi perustelee. Jo valiokuntien nimet kertovat aiempaa laaja-alaisemmasta ajattelusta. Elinvoima-, itsehallinto-, resurssi- ja palveluvaliokunnissa ei ole tarjolla valmiita päätösehdotuksia, vaan niissä käydään linjaavaa arvokeskustelua tulevaisuuden suunnasta. Kokemukset valiokuntamallista ovat olleet Kempeleessä myönteiset. Vuoden 2010 alussa valtuutetuille tehdyn kyselyn mukaan suurin osa valtuutetuista kokee vaikutusmahdollisuuksiensa parantuneen uudistuksen myötä.