KESTÄVÄLLÄ TIEDOLLA ELINVOIMAA

Demokratian, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lisäämisen välttämätön edellytys on, että veroista rahoitettu toiminta perustuu riittävän totuudenmukaiseen tietoon. Tämän osoittavat Kreikan kriisi, muut euroalueen finanssiongelmat sekä Suomen julkisen sektorin kehittämisen haasteet, kuten kunta- ja palvelurakenteen muutokset, tietojärjestelmien sekä lainvalmistelun ongelmat.

Olen vuosia kehittänyt totuudenmukaiseen tietoon nojautuvaa välinettä, jota kutsun universaaliksi malliksi eli U- malliksi.  U-mallista kannattaa kehittää käytännön tarpeita välittömämmin palvelevia hyötysovelluksia. U-malli soveltuu mm. yhteiskunnan muutoksiin soveltuvan viisaan sosiaaliturvalainsäädännön valmisteluun sekä lainsäädännön kanssa nykyistä paremmin yhteensopivien tietojärjestelmien kehittämiseen. U-malli luo edellytykset riittävän kokonaisvaltaiselle, taloudelliselle, tehokkaalle ja läpinäkyvälle kehittämistyölle.

U-mallin keskeisin lähtökohta on kestävä tieto, jonka selventämisestä kehittämistyö kannattaa aloittaa. 

Kestävää tietoa voidaan selventää konkreettisesti esim. valmisteilla olevan vanhuspalvelulain eli ikälain kohdalla. (Ks. esim. http:// www.stm.fi/vireilla/lainsaadantohankkeet/sosiaali_ ja_terveydenhuolto/ikaantyneet

  sekä http://www.stakes.fi/yp/2011/6/karjalainen.pdf ). Kestävä tieto ja U-malli soveltuvat myös muun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen sekä Euroopan pysyvän vakausmekanismin edellyttämien säännösten ja tietojärjestelmien kehittämiseen. Tarkempaa tietoa ehdotuksestani löytyy kotisivuiltani  http://www.timokarjalainen.fi   kohdasta ”kestävä kehitys”.

Timo Karjalainen