KIERRÄTYSKONSEPTIN PILOTOINTIHANKE

Kierrätysverkko Oy:n tavoitteena on verkottaa kierrätetyn tavaran toimijoita (esimerkiksi kierrätyskeskukset ja käsityö- ja antiikkiliikkeet) kehitetyn kierrätyskonseptin avulla ja näin tehostaa käytetyn tavaran kierrättämistä. Samalla luodaan uusia työpaikkoja kierrätystoimialalle.

Kierrätyskonseptiin kuuluu kolme osa-aluetta:
– Ihmisten aktivoimiseen tähtäävän viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus
– Tietotekninen toteutus: Kehitetyn julkaisualustan avulla tavarasta voidaan ottaa napin painalluksella hyvälaatuinen valokuva ja siirtää se automaattisesti verkkopohjaiseen varastonhallintasovellukseen ja tähän liitettyyn verkkokauppa-alustaan
– Logistiikkaverkoston toteutus, jolloin tavarat voidaan nykyisiä kuljetusjärjestelmiä hyödyntäen kuljettaa kierrätyskeskusten välillä tai jopa ostajan kotiin.

Konseptin avulla yksittäinen kierrätyspiste pääsee osaksi laajempaa verkostoa sekä ostajakunnan että logistiikan suhteen. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa kierrätyspalvelupisteiden perustamisen kyliin ja pienille paikkakunnille, mikä ei nykyisellä toimintamallilla ole kannattavaa.

Hankkeessa kierrätyskonseptin tietoteknistä toteutusta sekä viestintää ja markkinointia testataan Luotsisäätiön kierrätysmyymälässä Hämeenlinnassa. Pilotissa pyritään myös löytämään parhaita käytäntöjä konseptin vaatiman täysin uuden toimintatavan onnistuneeseen läpivientiin organisaatiossa, jonka toimintatavat muuten ovat vakiintuneet.

Kierrätysverkko Oy on yhteiskunnallinen ja avoimuuden periaatteella toimiva yritys. Pilottihankkeen päämääränä on myös tuoda esiin yhteiskunnallista yrittäjyyttä.

Kierrätyskonseptin esittelyvideo

Hankkeen loppuraportti 

Lisätietoja

Harri Välimäki, Kierrätysverkko Oy
harri.valimaki(at)kierratysverkko.fi  puh. 0400 974 7201