KIINAN INNOVAATIOYMPÄRISTÖ

Sitra on tilannut Ulkopoliittiselta instituutilta kirjan Kiinan innovaatioympäristöstä. Kirjan kirjoittaa ryhmä Kiinassa asuvia alansa asiantuntijoita. Ulkopoliittisessa instituutissa hanketta johtaa erikoistutkija Linda Jakobson, joka toimittaa kirjan ja kirjoittaa Kiinan tiede-ja teknologiatavoitteita käsittelevän yleisluvun. Kirja julkistetaan 28. elokuuta 2007, ja sen nimi on Innovation with Chinese Characteristics. High-tech Research in China. Kirjan julkaisee brittikustantaja Palgrave.

Kiinasta aidosti innovatiivinen valtio 15 vuodessa?

Kiinan hallituksella on kunnianhimoinen suunnitelma tehdä Kiinasta maailman johtava valtio tieteen ja teknologian alalla vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Kiinasta on tarkoitus tulla aidosti innovatiivinen valtio vain viidessätoista vuodessa. Jotta tämä onnistuisi, pitää kiinalaisten yritysten riippuvuutta ulkomaisesta teknologiasta vähentää, ja kiinalaisten tiedemiesten pitää viranomaisten mukaan keskittyä ”kotimaisiin innovaatioihin”. Kiinalaisten tutkijoiden tiellä on kuitenkin lukemattomia esteitä, kuten byrokraattinen hallinto, korruptio sekä ulkoa oppimiseen perustuva koulutusjärjestelmä. Kuinka realistisia ovat Kiinan hallituksen tavoitteet?

Tätä kysymystä Innovation with Chinese Characteristics -kirja käsittelee niin yleisluontoisesti kuin neljän alueen – IT:n, nanoteknologian, energian sekä bioteknologian – osalta.  IT ja nano- sekä bioteknologia ovat aloja, joilla kiinalaisten tutkijoiden odotetaan saavuttavan erityistä menestystä. Energiateknologia puolestaan on tärkeä ala, sillä Kiinan talouskasvu vaatii valtavan määrän pääasiassa hiilellä tuotettua energiaa. Puhtaan hiiliteknologian kustannuksia alentavien innovaatioiden myönteiset ympäristövaikutukset olisivat huomattavat, ei vain Kiinalle, vaan koko maailmalle. Näiden neljän alan kautta kirjoittajat kuvaavat kiinalaisen korkean teknologian tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet.

Kirjoittajina tunnustetut asiantuntijat

Innovation with Chinese Characteristics -kirjan kirjoittajat ovat tunnustettuja asiantuntijoita. Linda Jakobson on Beijingissä asuva Ulkopoliittisen instituutin Kiina-ohjelman päällikkö. Hän on kirjoittanut viisi kirjaa Kiinasta ja Itä-Aasiasta ja on työskennellyt Kiinassa 14 vuoden ajan. Arthur Kroeber asuu myös Beijingissä ja on China Economic Quarterly  -julkaisun toimituspäällikkö. Chunli Bai ja Chen Wang ovat Kiinan johtavia nanotiedemiehiä: Bai on Kiinan tiedeakatemian varajohtaja ja Wang on Kiinan kansallisen nanotiede ja -teknologiakeskuksen varajohtaja. Kejun Jiang toimii johtajana beijingiläisessä Energiantutkimusinstituutissa. Jun Yu on Beijingin genomiikkainstituutin apulaisjohtaja.  

Sitrassa hanketta on valvonut ohjelmajohtaja Antti Hautamäki.

Lisätietoja:

Jakobson Linda, linda.jakobson@upi-fiia.com