KIRJASTO KOTIIN!

AJANKOHTAISTA

Pyöriä Jyväskylän keskustassa
uutiset

Kirjaston kuljetuspalvelujen joukkoistaminen onnistui Jyväskylässä yli odotusten

Kuljetuspalvelua
uutiset

Joukkoistetut kuljetuspalvelut tulevat

Jyväskylän kaupunginkirjasto kokeilee maalis-huhtikuussa uudenlaista tavarakimppakyytipalvelua kirjastonkirjojen kotiinkuljetukseen. Kirjaston asiakkaille tarjotaan mahdollisuus tilata varaamansa kirjat suoraan kotiin – ja myös palauttaa ne kuljetuspalvelun kautta. Kotiinkuljetus toteutetaan Piggybaggy-tavarakimppakyytipalvelulla, jossa tavalliset ihmiset kuljettavat kirjat muiden asioiden hoidon yhteydessä. Kokeilu on osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta.

Tavarakimppakyytipalvelu on esimerkki uusista jakamistalouden palveluista, joissa käytetään tieto- ja mobiilitekniikkaa mahdollistamaan erilaisten resurssien, kuten tavaroiden, tilojen, kulkuneuvojen ja osaamisen, entistä sujuvampi  yhteiskäyttö. Yhteiskäyttö voi olla lainaamista, vuokraamista, vaihtamista tai pienten palvelujen tarjoamista.

Jakamistaloutta pidetään yhtenä lupaavimmista tulevaisuuden toimintamalleista, koska se mahdollistaa parhaissa tapauksissa moninkertaisen hyödyn saamisen samasta investoinnista. Maailmalla on jo useita jakamistalouden ideaan pohjaavia bisnesmalleja, kuten yhteiskäyttöautot tai majoituspalveluja tarjoava AirBnB.

Suomessa kirjasto on luonteva kumppani uusien jakamispalvelutapojen kokeilemiseen, koska se on tehnyt tätä työtä omalla alallaan jo vuosikymmenien ajan.

Jyväskylän kirjaston pilotissa pyritään kokeilemaan kuljetusten joukkoistamisen palvelua käytännössä ja saamaan kokemuksia siitä, millaisia edellytyksiä ja haasteita uusien palvelujen toteuttamiselle Suomen oloissa on. Pilotissa ja siihen liittyvässä kyselytutkimuksessa selvitetään muun muassa, millaista kysyntää tavarakyytipalveluille on, minkälaisia käytännöllisiä, psykologisia tai juridisia esteitä niille on, ja onko palvelu mahdollista toteuttaa taloudellisesti kannattavasti. Kirjojen kotiinkuljetuksen osalta selvitetään myös sen ympäristövaikutuksia: lisääkö vai vähentääkö se autoliikennettä.

Pilotti toteutetaan kevään 2014 aikana yhteistyössä Jyväskylän kaupunginkirjaston kanssa.

Lue lisää

Yle 25.2.2014: Tulevaisuudessa tavaratkin voivat kulkea kimppakyydillä
Yle 17.3.2014: Tavarakimppakyyti vaatii luottamusta kanssakuljettajaan

Ota yhteyttä

ihmiset
Lari Rajantie

Mistä on kyse?