KOUKKUNIEMI 2020

AJANKOHTAISTA

Palkinnonjakotilaisuus
uutiset

Koukkuniemen Havula sai Tampereen kehittäjäpalkinnon

Koukkuniemen vanhainkoti Tampere
artikkelit

Hankintamenettelyt uusiksi Tampereen vanhusten palvelussa

Koukkuniemen vanhainkoti
archived

Muistisairaan hoitoon tukea asukaslähtöisestä toimintamallista

Tampereen kaupunki ja Sitran Julkishallinnon johtamisohjelma toteuttavat osana Tampereen kaupungin palvelujärjestelmän uudistamista kehittämishankkeen Koukkuniemen palveluiden ja vanhainkotialueen kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda uudenlaista palvelutuotantoa ja johtajuutta Koukkuniemen alueelle. Kolmivuotisella hankkeella pyritään takaamaan pitkäjänteisesti kustannustehokas ja laadukas palvelutuotanto ja näin edistämään asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. Keskeisimpiä tavoitteita ovat yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen, johtamisen, toiminnan ja organisaation kehittäminen sekä palveluiden hankinnan vaikuttavuuden kehittäminen. 

Yhteiskunnallinen yritys toimii markkinatalouden ehdoin samalla tavalla kuin mikä tahansa muu yritys, mutta sen erityispiirteeseen kuuluu voiton ohjaaminen toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen eli suoraan yhteiskunnallisen hyvän lisäämiseen. Henkilökunnan omistama yhteiskunnallinen yritys on yksi kokeiltava vaihtoehto luoda uudenlaista palvelutuotantoa. Yrittäjät voivat tässä mallissa vaikuttaa työnsä sisältöön ja organisointiin entistä enemmän. Englannissa on vastaavanlaisia yrityksiä mm. vanhustenhuollossa. Hankkeen alkuvaiheessa haetaan lisätietoa tästä yrittämisen toimintamallista ja sen soveltuvuudesta kunnallisten palveluiden tuottamiseen. Yhteiskunnallisten yritysten toiminta on suunniteltu käynnistettävän Koukkuniemessä vuoden 2012 alussa.

Ohjelmassa pyritään myös kehittämään johtamiskäytänteitä ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat kestävää tuottavuutta. Lisäksi tarkoitus on kehittää arvopohjaisia palveluhankintamenetelmiä ”hyvän vanhuuden” hankkimiseksi hoitopaikkojen tai toimenpiteiden sijaan. Näin annetaan samalla palvelutuotannon toimijoille tilaa ja kannusteita kehittämiseen. Hankkeessa saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää laajemminkin kaupungin toiminnassa.

Lisätietoja
Jonna Stenman, johtava asiantuntija, Julkishallinnon johtamisohjelma puh. (09) 6189 9472, etunimi.sukunimi@sitra.fi
Kari Hakari, hyvinvointipalvelujen kehitysjohtaja, Tampreen kaupunki, puh. 050 590 2197

Koukkuniemeen kaavaillaan yhteiskunnallista yritystä
(tiedote 3.6.2010)

Yhteiskunnallinen yrittäjyys julkisten palveluiden tarjoajana
(uutinen 13.04.2010)

Tampereen Koukkuniemi 2020 -hankkeen verkkosivut

Hankkeen keskustelu Facebookissa