KOULUSTA SYRJÄYTYMISEN SYYT JA MEKANISMIT

Helsingin yliopisto ja Opetushallitus laativat Sitran tilauksesta selvityksen koulusta syrjäytymisestä ja alisuoriutumisesta. Hankkeen tavoitteena on löytää keinoja ennaltaehkäistä alisuoriutumista peruskoulussa.  

Hankkeen tulokset raportoidaan kirjana vuoden 2007 aikana. Sitrassa hanketta valvoo tutkimusjohtaja Timo Hämäläinen.