KRISTIINANKAUPUNGI STRATEGIAN PÄIVITYS OPTIMAALISELLA OSALLISTUMISELLA

Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta.
 
Paikallinen strategia vuosille 2010–2020, laadittu kaupungin asukkaiden toimesta ja heitä varten. Kaupunginhallitus asetti toukokuussa 2009 työryhmän, joka sai tehtäväkseen syksyyn mennessä yhdessä asiantuntijana toimivan markkinointitoimiston Place Marketing Oy:n kanssa päivittää kunnallinen strategia ”KRS 2014”, kehittää paikallinen brändi sekä laatia viestintä- ja markkinointisuunnitelma uudistetun strategian ja uuden brändin toteuttamiseksi. Profilointiryhmä piti saman vuoden syyskuussa nk. valmennustilaisuuden kaupungin johdolle, yrityksille ja organisaatioille. Sen jälkeen profilointiryhmä laati suunnitelman strategia-, viestintä- ja markkinointityön toteuttamiseksi.
 
Suunnitelman saatua kaupunginvaltuuston hyväksynnän 2. marraskuuta 2009 ryhmä jatkoi talven ja kevään 2010 aikana profilointi- ja strategiatyöskentelyä, johon kristiinankaupunkilaiset osallistuivat optimaalisella tavalla. Profilointiryhmä järjesti 20 tulevaisuuden työpajaa kohderyhmille eri puolilla kaupunkia. Työpajoihin osallistui yli 300 asukasta, jotka kertoivat, miten he haluaisivat kehittää kotikaupunkiaan.
 
Lisäksi yli 800 henkilöä on liittynyt jäseneksi Facebook-sivulle ”Kristiinankaupunki 2020/Kristinestad 2020”. Paikallisen strategian uusi versio on nimeltään ”Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta. Paikallinen strategia vuosille 2010–2020, laadittu asukkaiden toimesta ja heitä varten.” Asiakirja tuo esille asukkaiden yhteisen tahdon ja identiteetin sekä ne välineet ja konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla asukkaat ja päättäjät voivat ohjata kehitystä strategisia tavoitteita kohti. Jaamme konkreettiset toimenpiteet kolmeen ryhmään: jo käynnissä olevat, kiireelliset (ensimmäinen prioriteetti) sekä niitä seuraavat (toinen prioriteetti).
 
Strategia-asiakirjaa on tarkastettu ja täydennetty useissa avoimissa keskustelutilaisuuksissa sekä paikallisten organisaatioiden ja yhdistysten muodostamassa ohjausryhmässä. Asiakirja on ollut avoimella lausuntokierroksella, jolloin organisaatioilla, yhdistyksillä ja kaikilla Kristiinankaupungin asukkailla on ollut mahdollisuus sanoa asiakirjasta mielipiteensä. Profilointiryhmä on saanut lausunnon myös Pohjanmaan liitolta. Strategian ohella on laadittu suunnitelma strategian ja siihen liitettävän paikallisen brändin viestimiseksi ja markkinoimiseksi Kristiinankaupungin sisällä ja sen ulkopuolelle. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiakirjan ”Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta. Paikallinen strategia vuosille 2010–2020, laadittu asiakkaiden toimesta ja heitä varten.” 4. lokakuuta 2010.
 
Ulf Grindgärds