KROONISTEN KANSANTAUTIEN HALLINTA (HYVÄHOITO)

Hankkeen tavoitteena on luoda kansalaisen näkökulmasta yhtenäinen toimintamalli, joka mahdollistaa kansalaisen aktiivisen omasta terveydestä huolehtimisen. Kansalaisen rooli oman terveytensä asiantuntijana korostuu.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon, Oulun ja Turun kaupunkien sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa.