KUNTALAISTEN VOIMAANTUMINEN

Aalto Yliopiston Design Factory toteuttaa Sitran toimeksiannosta kolme työpajaa, joissa kehitetään uudenlaista mallia kuntalaisten valinnanvapauden ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi sekä kuntapalvelujen hinnoittelun läpinäkyvyyden parantamiseksi. Käytännön tapauksena on lasten päivähoito.

Työpajat tuottavat 2-3 vaihtoehtoista mallia, joiden pohjalta voidaan jatkaa varsinaisen ”prototyypin” kehittämistä.

Työpajat ideoivat lastenpäivähoidon uuden konseptin

Design Factory järjesti kevään ja syksyn aikana kolme työpajaa, joissa ideoitiin päivähoitopalvelujen uudistamista: miten paljastetaan kuntatalouden lainalaisuudet ja pullonkaulat lasten päivähoidossa, miten synnytetään lasten päivähoitoon muutama uusi konsepti. Hankkeen käytänön toteutuksesta vastasi Aalto yliopiston Design Factoryn MIND-projekti (Managing Industry-Changing Innovations). Työpajatyöskentelyssä oli mukana tutkijoita kauppatieteiden, koneteknikkan, prosessiteollisuuden ja muotoilun alalta sekä pääkaupunkiseudun kuntien lasten päivähoidon asiantuntijoita ja yksityisiä palvelutuottajia.

Hankkeen raportti löytyy Sitran julkaisuhaulla.

Lisätietoja

Anssi Tuulenmäki, tutkimuspäällikkö, Teknillinen korkeakoulu, Design Factory
Tuovi Allén, asiantuntija, Sitra