KUNTIEN PALVELUKESKUS

Sitra käynnisti vuoden 2009 alussa Kuntien Palvelukeskus -hankkeen. Hankkeen taustalla olivat kuntien kanssa yhdessä tehdyn esiselvityksen mukaiset laskelmat, joiden mukaan kuntasektorilla voitaisiin saavuttaa jopa usean miljardin vuosittaiset säästöt virtaviivaistamalla prosesseja ja sirpaleisia tietohallinnon järjestelmiä. Jos kuntien käyttämät sovellukset ja niihin liittyvät prosessit saataisiin järjestettyä optimaalisesti, voitaisiin resursseja ohjata hallinnosta hoivatyöhön ja muihin kunnan ydintoimintoihin.

Kaksi vuotta kestänyt hanke sitoi yhteen laajan, lähes 56 % Suomen asukasmäärää vastaavan joukon kuntia, kuntayhtymiä ja useita sidosryhmiä, kuten Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön. Tänä aikana selvitettiin kuntien kiinnostusta yhdessä tekemiseen palvelukeskusyhtiöiden kautta, laadittiin kahden yhtiön: KPK ICT Oy:n (nykyisin Kuntien Tiera Oy) ja KPK THH Oy:n ( nykyisin Taitoa Oy) liiketoimintasuunnitelmat sekä luotiin kuntakentän yhteinen näkemys yhtiöiden omistuksesta, verkostomaisesta toimintatavasta, ohjauksesta ja pitkälle ulottuvista strategisista tavoitteista.

Hankkeen edetessä kuntatoimijat perustivat 15.9.2010 kaksi palvelukeskusyhtiötä tuottamaan yhtenäisiä ja yhdessä kehitettäviä tietotekniikan ja taloushallinnon palveluita kuntakentälle. KPK ICT Oy:n perustivat 24 perustajaosakaskuntaa ja KPK THH Oy:n 11 perustajaosakaskuntaa. Hankkeen aikana yli 100 kuntatoimijaa ilmaisi halunsa olla omistajana palvelukeskuksissa. Molempien yhtiöiden omistuspohjan on odotettu vielä merkittävästi laajenevan.

Tietohallintoon keskittyvä KPK ICT Oy tarjoaa omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiö järjestää ja kehittää palveluita koordinoimalla kuntasektorin ICT-kehityshankkeita ja palvelutarpeita. Se yhdistää toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi.

KPK THH Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Sen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta, yhtenäisen ja laadukkaan tiedon tuottaminen kuntien menoista ja tuloista kuntien suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Yhtiö toimii myös aktiivisena kunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon vaikuttajana, kehittäjänä ja koordinoijana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Molemmista yhtiöistä on tarkoitus kehittää alansa merkittäviä toimijoita, jotka luovat ja tuovat muutosta kuntakentän nykyiseen tapaan tuottaa näitä palveluita. Niiden avulla tavoitellaan merkittäviä taloudellisia hyötyjä ja entistä parempaa palvelutasoa. Yhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntakentän omistuksessa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat saaneet tehdä päätöksen liittymisestään molempiin tai vain toiseen palvelukeskukseen.

Sitran koordinoima Kuntien Palvelukeskus -hanke päättyi lokakuun lopussa 2010.

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä