KUVANTAMISPALVELUT

Hankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia perustaa Suomeen etäradiologiakonsultaatioiden sähköinen lausuntotori. Lausuntotorin avulla on mahdollista kehittää koko maata palvelevaa lausuntoinfrastruktuuria laadukkaammaksi ja kustannustehokkaammaksi, 24/7 h periaatteella toimivaksi, erityisesti terveyskeskusten lausuntapalvelutarvetta palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Hankkeessa selvitettiin  mahdollisuuksia lausuntopalveluiden kustannustehokkaaseen hankintaan Intiasta. Hankkeen aikana käytiin Intiassa tutustumassa useisiin kymmeniin sairaaloissa toimiviin radiologisiin yksiköihin, sekä kahteen pelkästään radiologisia lausuntopalveluja ulkomaille, mm. USA:han, Englantiin ja  Singaporeen, toimittavaan yhtiöön. Käyntien yhteydessä todettiin yhtiöiden sekä laadullinen että määrällinen kyky toimittaa vastaavia palveluja myös Suomeen.

Hanke herätti Suomessa alan kotimaisten ja terveydenhuollon toimijoiden parissa suurta mielenkiintoa. Riittävää asiakaspotentiaalia ja -tarvetta ei kuitenkaan tässä vaiheessa pystytty vielä löytämään etäradiologiakonsultaatioiden sähköisen lausuntotorin perustamiseksi.