KYKYPANKKI

Ote Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n julkaisemasta “Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010” -raportista (2010). Alkuperäisteos on lisensoitu Creative Commons Nimeä 1.0 Suomi lisenssillä.

 

Kykypankki on paikka, jossa yksilöllinen osaaminen valjastetaan yhteiskunnan kehittämiseen. Pankki tarjoaa ihmisille tai yhteisöille mahdollisuuden rekisteröityä haluamiensa yhteiskunnallisten kysymysten tai palveluiden asiantuntijoiksi, informanteiksi. Informantteja yhdistää halu kehittää kiinnostuksen kohteitaan. Monipuolinen asiantuntemus rakentuu pankissa käyttäjien antamien tietojen pohjalta: esimerkiksi leikkipuistojen kehittäjiä voi löytyä niin lapsiperheiden vanhemmista, liikunnanohjaajista kuin rakentamisen ammattilaisistakin.

Kykypankin tärkeimpiä hyödyntäjiä ovat osallistavaan suunnitteluun koulutetut virkamiehet. Osallistavasta suunnittelusta ja käyttäjäkokemuksen korostamisesta tehdään vakiokäytäntö kaikilla hallinnonaloilla. Virkamiehiä koulutetaan hakemaan pankista kulloinkin käsittelemäänsä kysymystä vastaavaa asiantuntijatietoa. Kunnat ja kansalaisjärjestöt myös hakevat systemaattisesti uusia asiantuntijoita pankkiin.

Asiantuntijat ja suunnittelijat kokoontuvat ongelmien ympärille niiden kannalta tarkoituksenmukaisessa ympäristössä; asiantuntemusten törmäyttäminen voidaan järjestää leikkipuistossa tai verkossa. Tilanteesta riippuen yhteistyö voi kestää pidempään tai olla hetkittäistä. Kykypankki monipuolistaa hallinnon ja politiikan käytettävissä olevaa informaatiota. Ihmisille se antaa mahdollisuuden vaikuttaa itselle tärkeisiin kysymyksiin omassa lähiympäristössä.

Suurin osa suomalaisista haluaa vaikuttaa elinympäristöönsä. Itseilmaisun ja yksilön osallistumisen mahdollisuudet ovat yhteydessä yksilöiden onnellisuuteen. Nyt monet kokevat, ettei heidän äänensä kuulu. Vaikka ihmisten luottamus politiikkaan olisikin kateissa, kiinnostus oman ympäristön yhteisiin asioihin ei ole kadonnut. Vaikuttamishalun ja nykyisten rakenteiden välisen epäsuhdan korjaamiseksi tarvitaan ihmisten ehdoilla toimivia osallistumisen väyliä. Omaan elinympäristöön vaikuttamisesta tulee tehdä arkipäiväistä. Kykypankki on tapa mahdollistaa jatkuva, itsestäänselvyydeksi kehittyvä vaikuttaminen.