LÄHIDEMOKRAATTINEN VIESTINTÄJÄRJESTELMÄ

Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntalaislähtöinen henkilökohtainen viestintäjärjestelmä kunnallisen päätöksenteon seuraamiseen. Kehitettävän järjestelmän avulla kuntalaisten on mahdollista saada vaivattomasti tietoa häntä itseään kiinnostavista kunnissa päätettävistä asioista ja lisäksi järjestelmä helpottaa osallistumista päätöksentekoprosessiin.
 
Ilkka Hassi