LÄHIÖDEMOKRATIAA!

Idea on peräisin Berliinissä jo 10 vuotta käynnissä olleesta Quartiersmanagement –ohjelmasta, jonka avulla tuetaan heikossa sosiaalisessa asemassa olevia lähiöitä/kaupunginosia.    

Hankkeessa lähiöön (tai kaupunginosaan) perustettaisiin asukasraati, jonka jäsenet valittaisiin demokraattisilla vaaleilla alueen asukkaista. Asukasraadilla olisi käytettävissään budjetti (esim. 10 000e/vuosi), jolla tuettaisiin pienimuotoisia projekteja, tapahtumia ja kursseja, jotka toteutettaisiin vapaaehtoistyöllä ko. lähiössä sen alueen asukkaille, lähiössä asuvien ihmisten toimesta. Tukisumma per projekti olisi max. 1000e.   

Projektien tulisi täyttää joitakin seuraavista kriteereistä:   

– tukee yhteisöllisyyden muodostumista alueella 

– elävöittää paikallista kulttuuria 

– tukee asukkaiden aktiivisuutta  – sisältää elementtejä vertaistuesta 

– vahvistaa naapurikontakteja 

– hyödyttää tai hyödyntää naapurustoa   

 

Hanketta varten palkattaisiin työpari, joka vastaisi tiedottamisesta, asukkaiden innostamisesta ja tukisi asukkaita projektien ideoinnissa ja toteuttamisessa. Työpari olisi läsnä asukasraadin kokouksissa ja päätöksenteossa, joskaan heillä ei olisi äänioikeutta. Yhteistyökumppaneina voisivat toimia (paikalliset) järjestöt ja yhdistykset.    

Läpi projektin työparin tehtävän keskipisteessä korostuisivat erilaisten ihmisten tavoittaminen ja aktivoiminen toimintaan. Tavoitteena olisi saada mukaan ’paikallisaktiivien’ lisäksi sellaisia alueen asukkaita, jotka eivät aiemmin ole olleet aktiivisia paikallistoiminnassa, esimerkiksi nuoria, vanhuksia ja maahanmuuttajia.

Sara Hornig