LÄHIRUOKASELVITYS JA TOIMIVA LIIKETOIMINTAKONSEPTI

Hankkeessa selvitetään lähiruokatoimialan kysyntä- ja tarjontatilannetta sekä sen uusia ansaintamalleja sekä toimitus- ja jakeluketjua. Lisäksi mallinnetaan uusi verkkoa hyödyntävä lähiruokakonsepti.

Hankkeen tavoitteena on selkiinnyttää markkinoita, löytää haasteet ja tuoda esiin ratkaisumalleja sekä kehittää liiketoimintakonseptia. Hankkeessa tuotetetaan Lähiruoka, nyt – trendistä markkinoille -selvitys, joka on tarkoitettu työkaluksi uusille ja alalla jo toimiville yrittäjille lisäämään ymmärrystä toimialasta, sen dynamiikasta ja erityisesti siitä, mitä vaatimuksia, haasteita sekä uusia liiketoimintamalleja ja mahdollisuuksia alalla on.  

Hankkeen toteuttaa Deloitte.
Tiedote hankkeessa valmistuneesta Lähiruoka-selvityksestä »

Ota yhteyttä

ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot