LASTEN VALTA

Lasten valta on työpajojen ja teosten sarja, joka yhdessä lasten kanssa tutkii valtaa ja sitä, millainen maailma syntyisi, jos lasten ja aikuisten välistä valtaa jaettaisiin uudelleen. Projekti on osa Todellisuuden tutkimuskeskuksen kaksivuotista Utopia-tutkimussuunnitelmaa.
 
TOIMINNAN RAKENNE
 
Lasten valta toteutetaan yhteistyössä erilaisten instituutioiden, kuten koulujen ja päiväkotien kanssa. Kunkin yhteistyökumppanin kanssa projekti seuraa kolmivaiheista rakennetta:
 
1) Lasten kanssa tehtävien esityksellisten harjoitteiden avulla tehdään käytännön kokeiluja vallan olemuksesta.
 
2) Kokeilujen pohjalta rakennetaan sekä utooppisia visioita että käytännössä toteutettavia rakenteita lapsia palvelevaa maailmaa varten.
 
3) Viimeisenä vaiheena näitä rakenteita siirretään osaksi sen organisaation arkea, jossa lapset toimivat.
 
KEHYKSENÄ TEATTERIKESKUKSEN LASTEN- JA NUORTENTEATTERIHANKE OSKARIT
 
Teatterikeskus ry käynnistää monivuotisen Oskarit-hankkeen, jonka tavoitteena on mahdollistaa teatterikokemus yhä useammalle lapselle ja nuorelle ympäri Suomen. Ainutlaatuisessa konseptissa elämysten mahdollistajina toimivat vastuulliset yritykset ja yksityiset lahjoittajat. Kolmivuotisesta hankkeesta suunnitellaan pysyvää, omarahoitteista toimintamallia. Käynnistysvaiheessa hanketta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto. Hankkeessa Teatterikeskuksen jäsenteatterit tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa sekä esitystoiminnan että työpajojen muodossa. Hanke on pilottivaiheessaan vuonna 2012 ja pyrkii tuomaan kulttuuripalveluja erityisesti niille lapsille ja nuorille, jotka tavallisesti jäävät niistä paitsi.
 
Todellisuuden tutkimuskeskus on alustavasti sopinut Lasten valta -projektin ensimmäisen vaiheen toteuttamisesta osana Oskarit-hanketta kummikoulussa pääkaupunkiseudun alueella syyslukukaudella 2012.
 
Tuomas Laitinen