LIIKENNEREVOLUUTIO

Sitran julkishallinnon johtamisohjelma käynnisti yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön, valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Liikennerevoluutio-kehitysohjelman. Sen tavoitteena on liikennepolitiikan tuottavuuden ja vaikuttavuuden tehostaminen, jotta kansalaisille ja elinkeinoelämälle saataisiin tarjottua parempia palveluja edullisemmin, alan yrityksille mahdollistettaisiin uusia markkinoita ja liiketoimintamahdollisuuksia, liikennesektorin toimintaa saataisiin tuottavammaksi ja kasvihuonepäästöjä voitaisiin vähentää maankäytön ja liikenteen kokonaisvaltaisella suunnittelulla.

Kehitysohjelma on monivuotinen ja se koostuu neljästä toisiaan tukevasta ja rinnakkaisesta kehittämiskokonaisuudesta:

1. Ajatuskartta: Kehitysohjelman alussa luodaan yhdessä ajattelutapa tulevaisuuden liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun pohjaksi.
2. Liikennepolitiikka: Uusien ajatuksia hyödynnetään sekä mahdollistetaan hallinnollisia uudistuksia ja kehittämistoimenpiteitä.
3. Demot ja pilotit: Uutta ajattelua konkretisoidaan erilaisilla kokeiluhankkeilla.
4. Yrityslähtöiset tutkimusohjelmat: Uutta ajattelua tukevia uusia palvelukonsepteja ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitetään ja pilotoidaan.

Sitra vastasi ajattelukartan luomisprosessista. Joulukuun 2010-huhtikuu 2011 aikana toteutettiin työpajaprosessi, joka koostuu orientaatio- ja käynnistystapahtumasta, neljästä työpajasta sekä tulosten julkistamistilaisuudesta. Osallistujiksi työpajoihin kutsuttiin 26 alan asiantuntijaa. Kehitysohjelman puheenjohtajina toimivat Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriöstä ja Juha Kostiainen Sitran julkishallinnon johtamisohjelmasta. Ajattelukartta tulevaisuudelle julkistettiin 27.4.2011.

Lue lisää aloitustapahtuman lehdistötiedotteesta 10.2.2011.
Liikennerevoluutio 2011 ajatuskartta julkistettiin (tiedote 27.4.2011)
Seuraa hankkeen jatkoa ja osallistu Liikennerevoluution blogisivustolla

Ota yhteyttä

ihmiset
Mervi Porevuo