LIILAK – KAIKILLE AVOIN SOSIAALINEN IDEOINTIPALVELU

Liilak on kaikille avoin sosiaalinen ideointipalvelu (http://liilak.com). Sen avulla kuka tahansa voi tehdä parannusehdotuksia mistä tahansa tuotteesta tai palvelusta sekä kerätä ehdotuksilleen tukea sosiaalisia verkostojaan ja sosiaalisen median palveluita, kuten esimerkiksi Facebook:ia hyödyntämällä. Lisäksi hyviksi koetuille tuotteille ja palveluille voidaan jakaa kehuja, joita seuraamalla opitaan muiden kokemuksista ja suosituksista. Palvelu ryhmittelee parannusehdotukset ja kehut automaattisesti oikeiden tuotteiden, yritysten ja yhteisöjen alle. Yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää Liilak:ia tarjotakseen asiakkailleen, tai esimerkiksi kuntien/kaupunkien tapauksessa asukkailleen, kanavan osallistua tarjottavien tuotteiden ja palveluiden kollektiiviseen parantamiseen. Liilak mahdollistaa ns. sosiaalisen crowdsourcing:in, jolloin yritykset ja yhteisöt kysyvät ideoita ajankohtaisiin tarpeisiin ja myös näkevät helposti, mitkä kerätyistä parannusehdotuksista ovat aidosti tarpeellisia ja kysyttyjä. Liilak-palvelun avulla yritykset ja yhteisöt voivat myös sitouttaa ja palkita ihmisiä hyvistä ideoista parhaaksi katsomallaan tavalla.
 
Palveluun voi tutustua osoitteessa http://liilak.com. Lisätietoa palvelusta ja sen nopeasta käyttöönotosta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@liilak.com
 
Jarkko Jokirinta