LOW2NO – JÄTKÄSAAREN KESTÄVÄN RAKENTAMISEN KORTTELI AIRUT

AJANKOHTAISTA

uutiset

Rakennusten elinkaarimittareita pilotoidaan nyt

Hankkeessa kehitetään kestävän kehityksen mukaista ja innovatiivista kaupunkikorttelia ja toimintamallia. ”Low2No” tulee sanoista ”from low carbon to no carbon”. Low2No-kehitystyöhön kuuluu energiapihi ja hiiliniukka suunnittelu ja rakentaminen, joiden tuloksena syntyy kestävä rakennettu ympäristö. Kehitettävät ratkaisut tulevat palvelemaan esimerkkinä Suomessa ja kansainvälisesti.

Rakentamista ja toimintojen kehittämistä ohjaa keskeisinä periaatteina innostava kokonaisvaltainen suunnittelu, sosiaaliset innovaatiot, ympäristökytkeytyneisyys, taloudellinen elinvoima ja toistettavuus. Vähähiilisyyden ja energiatehokkuuden rinnalla avainasemassa on sellaisten kulutustottumuksien mahdollistaminen, jotka lisäävät ihmisten hyvinvointia ja säästävät ympäristöä.

Jätkäsaaressa sijaitseva 22 000 kerrosneliömetriä käsittävä kortteli on ensimmäinen kohde, jossa Low2No-toimintamallia kehitetään ja määritellään käytännössä. Korttelin energiatehokkuudelle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet. SRV ja VVO rakennuttavat kortteliin noin 200 asuntoa ja Sitra itselleen uudet toimitilat. Asunnoista runsas puolet tulee olemaan omistusasuntoja, joista osa Hitas-rahoitteisia. Loput asunnoista ovat VVO:n vuokra-asuntoja. Kortteliin suunnitellaan monia lähipalveluja Low2No-periaatteen mukaisesti.

Sitra järjesti Helsingin kaupungin kanssa kansainvälisen kestävän rakentamisen suunnittelukilpailun vuonna 2009. Kilpailun voitti kansainvälinen ARUP–SauerbruchHutton–Experientia -työryhmä. Tiimin kumppaneina toimivat suomalaiset eturivin suunnittelutoimistot SARC, Vahanen ja Granlund. Korttelin rakentamisen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2011 loppupuolella ja valmistuvan vuonna 2013.

Uutisia ja tapahtumia

Uutinen: Experientia voitti arvostetun innovaatiopalkinnon »

Video: Jukka Noponen Jätkän Tupareissa 14.6.2011 »

Uutinen: Jätkäsaaren Huutokonttori vihittiin käyttöön »

Tapahtuma: Keskustelutilaisuus kaupunkiasumisen tulevaisuudesta »

Tapahtuma: How Sustainability Changes Urban Development »

Uutinen: Suomenkielinen raportti Low2No-kilpailun ehdotuksista ilmestynyt »

Tapahtuma: Low2No Launch Event »

Tiedote: Low2No suunnittelukilpailun tulos ratkennut »

Tiedote: Sitra valitsi osallistujat Jätkäsaaren Low2No-suunnittelukilpailuun »

Tiedote: Sitra avasi Jätkäsaaren energia- ja innovaatiokorttelin suunnittelukilpailun »

Tiedote: Tarjouskilpailu Jätkäsaaren hankkeesta avattu »

Linkkejä

Low2No suunnittelukilpailun sivuille »