LUOTTAMUSHENKILÖ KUNTAFASILITAATTORIKSI

Ideana on järjestää halukkaiden osallistumisen ja demokratien kehittämisestä kiinnostuneiden kunnallisvaaliehdokkaiden kesken vertaisoppimiseen pohjautuva koulutus siitä, miten luottamustoimessa oleva henkilö voi toimia osallistumisen fasilitaattorina ja samalla helpottaa omaa luottamustoimen hoitoaan.
 
Monet poliitikot ovat aktiivisia blogaajia ja verkkoviestijöitä, mutta siitä huolimatta useimmissa kunnallispolitiikan osallistumissovelluksissa ja -käytännöissä ei ole huomioitu poliittisia toimijoita lainkaan. Viranomaisten tiedotusta kansalaisten suuntaan on pyritty parantamaan ja kaupunkilaisilta on kerätty palautetta ja ideoita virkamiesten valmistelutyön tueksi. Kuntalakiin sidotussa edustuksellisen demokratian käytännössä kuitenkin poliitikot ja puolueet ovat vastuullisia päätöksentekijöitä. Heidän roolinsa tulisi huomioida kaikissa osallistumisratkaisuissa, ellei sitten olla tietoisesti siirtymässä edustuksellisesta demokratiasta suoraan demokratiaan.
 
Asiaan on kiinnittänyt huomiota muun muassa Helsingin tietokeskuksen tutkija Pia Backlund, joka kirjoitaa: “Kuntien toimintaa luonnehtiikin tänä päivänä myös sisäinen epäselvyys siitä millaiseen toiminnan logiikkaan suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmä nojaa – ja millaiseen sen pitäisi nojata.”.
 
Parhaimmillaan asioista hyvin perilla olevat ja kiinnostuneet poliitikot voivat olla osallistuvan kaupunkidemokratian voimavara. Pahimmillaan he saattavat kokea avoimen valmisteluprosessin uhkana asemalleen ja siirtyvät siilipuolustukseen. Nykytodellisuus on ehkä jotain näiden ääripäiden väliltä.
 
Toivomme ja uskomme, että luottamushenkilöiden rooli tulee olemaan yhä enemmän välittäjän ja osallistumisfasilitaattorin rooli. Luottamushenkilöt voisivat toimia tiedon välittäjinä muiden kanssakansalaisten ja erilaisten päätöksentekoinstanssien välillä. Vastaavasti kansalaiset toimisivat luottamushenkilöiden tukijoukkoina ei niinkään vaaleissa, vaan erityisesti sen jälkeen jos on tullut valituksi esimerkiksi johonkin lautakuntaan. Kaikkiin päätösasioihin perehtyminen on valtava urakka. Osallistavat fasilitaattoriluottamushenkilöt osaavat hyödyntää joukkovoimaa asioihin perehtymisessä, sekä päätösten ja argumenttien valmistelussa. Tukiryhmän kanssa voisi keskustella politiikasta tapauksen mukaan joko avoimesti tai puoliavoimesti, jolloin valmisteluun osallistuvat muutkin, kuin puoluekollegat.
 
Antti Poikola