MAASEUTU SUOMI-STRATEGIASSA

AJANKOHTAISTA

archived

Kysynnän, ratkaisujen ja kokeilujen maaseutu

uutiset

Miten maaseutu vastaa tulevaisuuden kysyntään?

archived

Maaseutuajattelu uuden edessä

Maaseutu Suomi-strategiassa -hanke on prosessi, joka mahdollistaa Suomen maaseutupolitiikan uudistamisen kysyntälähtöisellä maaseutuajattelulla. Prosessin valmistelu toteutetaan yhdessä eri ministeriöiden kanssa, ja se on kiinteä osa ministeriöiden maaseutupolitiikkaohjelmien, kuten Manner-Suomen maaseutuohjelman valmistelua.

Prosessin lähtökohtana ovat Maamerkit-ohjelman uudet näkökulmat siitä, millainen rooli maaseudulla voi tulevaisuudessa olla suomalaisten hyvässä elämässä ja kestävän kehityksen ratkaisuissa. Prosessin aikana käsitellään maaseutuun kohdistuvaa uutta yksilöllistä sekä globaalia kysyntää ja näiden edellyttämiä uusia rakenteita, johtamismalleja ja resurssien käyttöä. Prosessi rakentuu kolmesta teemasta, joita ovat osallistava kasvu, kestävä kasvu ja älykäs kasvu.   

Hanke koostuu 1-2 seminaarista ja vähintään kolmesta työpajasta, joissa käsitellään ja luodaan painopisteet sekä linjaukset Suomi-tason maaseutustrategialle. Prosessiin osallistujat kootaan maaseutupolitiikan valmisteluun osallistuvien sidosryhmien ja eri ministeriöiden edustajista sekä uuden kysyntälähtöisen ajattelun edelläkävijöistä. Sitra koordinoi ja rahoittaa hanketta.

 

 

 

 

Ota yhteyttä

ihmiset
Lea Konttinen
Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko