MAISEMA-HANKKEET

MAISEMA 1 -hankkeen päämääränä on selvittää, miten lainmukaiset, riittävät ja laadukkaat terveyspalvelut voidaan tulevaisuudessa toteuttaa. Hankkeessa testataan aito tilaaja-tuottajamalli ”Raision malli” siten, että tilaaja erotetaan tuottajasta ja tuotantorakenne kehitetään läpinäkyväksi. Tämän lisäksi suoritetaan vertailuarviointi eri seutujen välillä (kustannustehokkuus / laatu).

Maisema-hankkeen ensimmäisestä vaiheesta valmistui loppuraportti, joka pohjautuu Raision, neljän Turun läntisen kunnan (Naantali, Rymättylä, Merimasku ja Rusko), Vaasan ja Jämsän seudun sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailuun. Selvityksen työvälineenä käytettiin Raision kehittämää tilaaja-tuottajamallia, jonka avulla kunta voi suunnitella, ohjata, toteuttaa ja seurata terveydenhuollon kustannuksiaan. Se toimii samalla kunnan talousarviona ja tilinpäätöksenä, jolloin kustannukset ja palvelujen toteutumisen seuranta ovat aidosti kytkeytyneet yhteen.

Mikkelissä syksyllä 2007 alkaneessa MAISEMA-hankkeessa keskityttiin erityisesti hoito- ja hoivapalveluihin, lääkärien ja hammaslääkärien vastaanottotoimintaan sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaisten palveluihin ja siihen, millä tavalla ja millä kustannuksilla palvelut on eri kunnissa toteutettu. Mikkelissä hyödynnettiin aiemmin toteutettujen vastaavien MAISEMA-hankkeiden tieto-taitoa ja sovellettiin Raision tilaaja-tuottajamallia omaan toimintaan.

Raportti: Maisema 1 -hankkeen loppuraportti Vaasa – Raisio – Jämsä (PDF) »
Tiedote 16.5.2007: Terveydenhuollon tehokkuus kuntoon prosesseja ja panostuksia uudistamalla ja tarkalla kohdentamisella »

Tiedote 17.10.2007: Maisema-hanke alkaa myös Mikkelissä »
Raportti: Maisema 1 -hankkeen loppuraportti Mikkeli (PDF) » 
Tiedote 11.2.2008: Maisema-hankkeesta apua terveydenhuollon kustannuspaineisiin »

MAISEMA 2 -hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää Raision mallin toimivuutta ja soveltuvuutta Maisema 1:ssä mukana olleissa kunnissa sekä edistää mallin käyttöönottoa myös muissa kunnissa.

Uutinen 8.5.2008: Kuntamaisema Oy aloitti toimintansa »