MAKU JA TERVEYS – GASTRONOMIAN JA ELINTARVIKETUTKIMUKSEN HYÖDYNTÄMINEN UUSIEN MARJAINNOVAATIOIDEN KEHITYKSESSÄ

Projektin tavoitteena oli monipuolisella yhteistyöllä tuottaa marja-alan innovaatioita. Erityisenä huomion kohteena oli eri ammattiryhmien osaamisen yhdistäminen. Marjojen maku ja terveellisyys yhdistettiin molekyyligastronomian oppejakin hyödyntäen. Mukana yhteistyössä elintarvikeyritysten kanssa olivat kokkimaajoukkue ja eri oppilaitosten elintarvikealan tutkijat ja opiskelijat. Projektissa keskityttiin kehittämään korkealaatuisia erikoistuotteita, jotka soveltuvat ammattikäyttöön Suomessa ja maailmalla.

Hankkeeseen kutsuttiin mukaan laajasti marja-alan yrityksiä. Työpajoihin ja kehityshankkeisiin mukaan lähtivät: Kiantama Oy, Lignell & Piispanen Oy, Luomutila Olli, Pakkasmarja Oy, Saarioinen Oy sekä Suomen Sokeri Oy.

Hankkeen muut osapuolet olivat: Suomen kokkimaajoukkue kapteeninsa Juha Rissasen johdolla, Ammattikorkeakoulu Haaga-Helian opiskelijat ohjelmanjohtaja Outi Westmanin johdolla, Helsingin yliopiston elintarvikekemian laitoksen opiskelijoita lehtori Velimatti Ollilaisen johdolla. Hanke toteutettiin korkealuokkaisten marjajalosteiden tuotekehitystä tukevina työpajoina ja tutkimusprojektina 15.5.-31.12.2008 aikana.  Työpajat tukivat myös mukanaolevien yritysten tuotekehitystyötä.  Hankkeen vetäjä oli dosentti Anu Hopia Stimulus Consulting Oy:stä.