MAUNULAN ENERGIATALOUDEN PARANTAMISEN RYHMÄKORJAUSHANKE MET

AJANKOHTAISTA

Hankkeessa parannettiin asuinalueen taloyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden ja yleisten alueiden energiataloutta yhteistoiminnassa alan yritysten kanssa. Tavoitteena oli selkiyttää kehitettyjen energiatehokkuuden parantamistoimenpiteiden hyväksyttävyyttä ja soveltuvuutta. Hankkeen tavoitteena oli: 

Hankkeen tuloksena kehitettiin alueellinen toimintakonsepti, joka on sovellettavissa muille vastaavantyyppisille asuntoalueille. Tavoitteena oli mukana olevien yritysten kanssa tehdä kokonaisesitys toimenpiteistä, joilla alueen energiatehokkuutta kehittämällä voidaan saavuttaa 30 – 50 prosentin säästö.

Energiatehokkuuden parantaminen kohdistettiin lämmityksen, veden ja sähkön kulutuksiin. Tavoitteena oli löytää ja esittää kustakin osiosta 2-3 vaikuttavinta keinoa, joilla taloyhtiöiden näkökulmasta saadaan vaivattomimmin säästöjä aikaan. Hankkeeseen oli sitoutunut 12 yritystä. Hanke teki yhteistyötä valtakunnallisen KIMU, Kerrostalon ilmastonmuutos -projektin kanssa, jossa Maunulan alue toimi yhtenä tarkasteltavana lähiönä.

Lisätietoja

Paavo Kykkänen, hankkeen koordinaattori
Kotialue Oy, puh. 040 548 3240, paavo.kykkanen@elisanet.fi

Tutustu hankkeen tuotoksiin:

AET käynnistyskonsepti »
AET viestintäkonsepti »
AET ylläpitokonsepti »
Alueellinen energiaselvityskonsepti »
Arjen energiatehokkuuskonsepti »
Taloyhtiöiden palvelukonsepti »