MENTOROINTI

Mentoroinnin tavoitteena oli kehittää kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkiviä elintarvike- ja ravitsemusalan yrityksiä, jotka suunnittelivat innovaation kaupallistamista.

Mentori voi tarpeen mukaan tulla yrityksen hallituksen asiantuntijajäseneksi, työskennellä yrityksessä määräaikaisesti (”sweat for equity”) tai toimia aktiivisena neuvonantajana tai ns. yrityskummina. Mentorointi on yrityksille maksullista. Sitra vastasi osasta kustannuksia, loi puitteet sekä kehitti ja seurasi toimintaa.

Senior Adviser Heikki Kauppinen käynnisti menestyksekkäästi mentorointitoiminnan syksyllä 2006. Hän sai alan mentoreiksi mukaansa neljä kokenutta alan osaajaa. Heikki Kauppisen äkillinen poismeno tammikuussa 2008 oli suuri menetys myös alan mentoritoiminnalle.

Gaia Consulting Oy arvioi ERA-ohjelman pk-sektorin toimintamuotoja tutustumalla tuotettuun aineistoon ja haastattelemalla miniklustereissa, mentoroinnissa ja sijoitustoiminnassa mukana olleita yrityksiä. Mentoritoiminta sai erityiskiitosta.