MIELEN HYVINVOINNIN TIETOJA, TAITOJA JA TYÖKALUJA VERKOSSA

Hankkeen yhteistyökumppanina on Suomen mielenterveysseura.

Hankkeessa muokataan mielen hyvinvoinnin koulutusmalli sosiaalisen median nuorisotyötoimijoille ja järjestetään heille koulutus aiheesta.

Lisäksi hankkeessa pilotoidaan sosiaalisen median käyttöä voimavaralähtöisten mielen hyvinvoinnin tietojen ja taitojen vahvistamiseen.

Ota yhteyttä

ihmiset
Helena Mustikainen
Johtava asiantuntija, Reilu datatalous