MIELIPITEIDEN YHTEENTÖRMÄYTIN

Diskurssi on oleellista asioiden kehittymiselle. Kuitenkin mielipiteille on usein vaikea löytää perusteluita: asiat ovat levällään blogeissa, lehtijutuissa ja tutkimuksissa. Kokonaiskuvan hahmottaminen vaikkapa sellaisista asioista kuten ydinvoiman lisärakentaminen tai perustulo on hyvin hankalaa.
 
Hankkeen idea on rakentaa verkkopalvelu, jossa mielipiteet tärkeistä ja vähemmän tärkeistäkin yhteiskunnallisista asioista kohtaavat. Asiat jaetaan väitelauseiksi. Käyttäjät voivat kannattaa tai vastustaa väitteitä, osallistua oman mielipiteensä perustelemiseen sekä äänestää oleellisimmat argumentit ja parhaat perustelut parhaiten esillä oleviksi. Käyttö on vahvasti sosiaaliseen mediaan integroitua, jolloin käytetään hyväksi synergiaetua sen kanssa, että ihmiset haluavat viestiä ja perustella mielipiteitään sosiaalisen verkostonsa kanssa.
 
Tavoite on, että tuloksena syntyy kansalaisille sivusto, jolta voi helposti tarkistaa yleisimpien yhteiskunnallisten mielipiteiden kannattajien ja vastustajien tärkeimmät argumentit sekä näiden vasta-argumentit. Tästä lähtökohdasta kansalaiset voivat arvioida osapuolien uskottavuutta ja muodostaa oman perustellut mielipiteensä. Halutessaan käyttäjä voi myös tutustua kannattajien ja vastustajien sisäiseen argumentaatioon eli käyttäjän ei tarvitse tyytyä eniten kannatettuihin kantoihin, vaan esitettyjä mielipiteitä voi tutkia omien henkilökohtaisten preferenssien mukaisesti.
 
Mika Letonsaari