MITTARI AVOIMEN TIEDON YHTEISKUNNALLISILLE VAIKUTUKSILLE

Kehitetään tapa, jolla voidaan mitata avoimen tiedon tuomia hyötyjä ja vaikutuksia demokratialle. Avoimen tiedon – erityisesti avoimen datan – kohdalla puhutaan usein taloudellisista hyödyistä, mutta muiden yhteiskunnallisten hyötyjen mittaaminen on vaikeampaa. Lähtökohta hankkeelle on oletus, että tiedon tulee olla ymmärrettävässä muodossa ja saatavilla mahdollisimman laajalle osalle kansalaisista, jotta sillä voi olla merkittäviä yhteiskunnallisia hyötyjä. Mitkä asiat tiedon saatavuuteen ja ymmärrettävyyteen vaikuttavat? Kuinka tiedon avoimuuden ja demokratian legitiimin toteutumisen välistä syy-yhteyttä voidaan tutkia ja mitkä tekijät ovat sille keskeisiä? Hanke perustuu juuri valmistuneeseen tutkimukseen avoimen datan edistämisestä ja käytöstä Iso-Britanniassa.
 
Antti Halonen