MONIKULTTUURISUUS ELINKEINOELÄMÄN KANNALTA

Tavoitteet

Monikulttuurisuus tuo monia haasteita sekä yrityksille että yhteiskunnalle. Suomessa asuu jo nyt lähes 100 000 ulkomaalaista. Miten heidän kokemuksensa ja osaamisensa voidaan hyödyntää?

Sitran Monikulttuurisuus-hankkeessa tavoitteena oli kerätä tietoa muun muassa yritysten kansainvälistymisestä, maahanmuuttajayrittäjyydestä mahdollisuutena, maahanmuuttopolitiikasta ja työvoiman tarpeesta sekä monikulttuurisesta työyhteisöstä tulevaisuuden menestystekijänä. Tavoitteena oli tarjota aiheesta tuoretta, erityisesti Suomen tilanteeseen kantaa ottavaa tietoa yritysmaailmalle ja poliittisille päättäjille.  

Tulokset  

Hankkeen tuloksena syntyneessä Aukeavat ovet – kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä -julkaisussa tutkimukseen osallistuneet talouden ja kulttuurin asiantuntijat esittelevät tapoja, joilla kasvava kansainvälisyys voidaan kääntää sekä yhteiskunnan että yritysten eduksi.

Maahanmuuttaja- ja kansainvälistymiskeskustelun suurin haaste piilee siinä, että keskeiset kysymykset ja ongelma-alueet tulisi kyetä näkemään sekä historiallista että yhteiskunnallista taustaa vasten. Suomea verrataan usein suuriin maihin, joiden siirtolaisuuspolitiikka ja ulkomaalaisasenteet ovat kehittyneet kokonaan toisenlaisista lähtökohdista.

Suomen lähitulevaisuuden haasteena on luoda omaehtoista ulkomaalaispolitiikkaa ja sitä koskevaa suomalaiseen todellisuuteen ankkuroituvaa keskustelua.

Johtamisen kannalta tilanne on Suomessa uusi. Seuranta etnisen hierarkian, syrjinnän tai konfliktien varalta on monissa yrityksissä vielä alkutaipaleella. Muutoin suomalaisen työelämän parhaat käytännöt, etenkin suomalaiseen kulttuuriin ja työelämän historiaan perustuva työntekijän kunnioitus ovat globaalitalouden asiantuntijasiirtolaisille houkutteleva etu.

Tekijät

Projektin johtajana toimi psykologian lisensiaatti Marja-Liisa Trux. Muita hankkeessa osana olleita olivat Väestöliitto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupungin tietokeskus.

Julkaisut  

Aukeavat ovet – kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä Toim. M-L Trux, Helsinki, WSOY, 2001

Monikulttuurisen yhteiskunnan ehdot ja haasteet: Monikulttuurisuutta koskeva esitutkimus T. Soukola, Elektroninen aineisto. Sitra, Helsinki,1999
Lataa PDF »

Ota yhteyttä

ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia