NORTH AMERICAN ACCESS PROGRAMME, NAAP

Sitran, Tekesin ja Merinovan yhteisessä ohjelmassa kehitettiin menttelytapa suomalaisten ympäristöteknologian alan yritysten toiminnan käynnistämiseksi USA:n itärannikolla. Ohjelman aikana paikalliset asiantuntijat tutkivat yrityksiä ja niiden suunnitelmia sekä kartoittivat sen pohjalta niiden mahdollisuuksia kyseisillä markkinoilla. Lupaavimpien yritysten kanssa toteutettiin asiakastapaamisia ja hankeneuvotteluja. Ohjelman tuloksena on lyhyessä ajassa saavutettu merkittäviä kauppoja sekä useita kasvavia uusia liikesuhteita.    

Ohjelma käynnistettiin alkuvuonna 2005 ja sen tavoitteena oli ensin selvittää suomalaisten ympäristöteknologian yritysten menestymismahdollisuuksia USA:n markkinoilla. Toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2005. Siinä tiedonvaihdon ja yhteisten yrityshaastattelujen avulla valittiin 20 suomalaista yritystä jatko-ohjelman kohteiksi. Näiden yritysten kanssa käytiin neuvotteluja mahdollisista operaatioista USA:n markkinoilla ja arvioitiin samalla yritysten mahdollisuuksia onnistua tässä hankkeessa. Yrityksille annettiin neuvoja ja ohjeita siitä kuinka eri tapauksissa tulee lähestyä asiakasta ja mitä tulisi tarjota. Lisäksi yrityksille järjestettiin asiakaskäyntejä ja muita tapaamisia hankkeiden neuvottelemiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Keväällä 2006 alkoi kolmas vaihe, johon valikoitui kahdeksan yritystä. Näille järjestettiin neuvottelutilaisuuksia pilottiprojektien käynnistämisestä ja kumppanuusmahdollisuuksista sekä hankittiin tarjouspyyntöjä.   

Syksyllä 2007 päättyneen ohjelman aikana kävi selville, että suomalaiset yritykset tarvitsevat paikallista tukea markkinoille pääsemiseksi ja neuvottelukosketusten saamiseksi asiakkaisiin. Pelkkä markkina-analyysi tai esittelytilaisuudet eivät riitä vaan tarvitaan asiakasyrityksiä tuntevia henkilöitä tekemään myyntityötä ja edustamaan yrityksiä todellisissa tarjoustilanteissa. Tätä varten ohjelmassa toimineet henkilöt perustivat yhtiön Global Clean Technologies, Inc:n (GCT) jatkamaan ohjelman mukaista toimintaa.

Lataa hankkeen loppuraportti pdf -muodossa »